בנין משותף דתיים וחילונים – מזוזה / פסח / שבת / שמיטה

שאלה:

שלום רב, בבניין שאנו מתגוררים בו ישנם לצערנו אנשים שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות, (וייתכן שישנם גם כמה שאינם יהודים) רציתי לשאול כמה שאלות: 1. מזוזה – האם הבניין חייב במזוזה, האם עלי לשלם על זה מכספי אם הוועד של הבניין לא מסכים לשלם? האם אני מחוייב לשים בכל הקומות או רק בביתי או רק במקומות שאני משתמש בהם ? (כניסה לחניון כניסה לקומה שאני גר בה וכו') 2. חמץ בפסח – אם חלק מהבניין נחשב ברשותי, אבל אנשים מסתובבים שם בפסח עם חמץ, ויתכן שישנם שאריות שנופלים שם, האם יש משהו לעשות בנידון? 3. שנת שמיטה לגבי הגינה – אותה בעיה, שכנים שרוצים לעבוד את האדמה בשנת שמיטה בשטח שעקרונית נחשב גם כשלי. 4. מכשירים חשמליים של הבניין (מד מים, פח אשפה עם חיישנים אלקטרוניים, מכשיר שמגביר את לחץ המים לקומות גבוהים יותר וכו') יצויין שאני גר בקומה ראשונה, כך שאינני יודע כמה המכשיר של הלחץ נצרך, אבל השאלה היא בעיקר על שאר הדברים, האם עלי להמנע משימוש מסויים בשבת? 5. אשמח לדעת האם ישנם עוד הלכות ומכשולות שאני צריך להזהר מהם 6. יש לנו מרפסת מקורה, שפונה לרחוב, החלון שלנו פונה למרפסת. האם ניתן להדליק במרפסת נרות חנוכה, או שעדיף בכניסה לבית? סליחה על כמות השאלות ותודה רבה על הסבלנות

תשובה:

שלום וברכה

1. אתה חייב לקבוע מזוזה בפתחים המשמשים אותך ומובילים לביתך, כמו אלו שהזכרת.

2. לגבי החמץ, ככלל, אנו בדרך כלל לא מסתפקים במכירת חמץ לגוי, כיון שאתה משתמש שם ויש חשש שמא יבוא לאוכלו, אבל כאן שאין לך ברירה עליך פשוט לכלול את כל השטחים המשותפים בבנין במכירת החמץ.

3. הואיל ואין הדבר מסור בידכם להמנע מתשלום ועד הבית, ואתם מחוייבים בכך על פי חוק ועל פי המנהג, עליכם לפנות לועד הבית ולומר [בעדינות] שאתם כיהודים שומרי מצוות מעונינים בהשבתת הגינה בשמיטה, ומוחים כנגד כל פעולה בקרקע, ואם ועד הבית בוחר שלא לשמוע לכם, אתם מתנים שהכסף שלכם ילך לנקיון בלבד או למעלית ולא לגינה. מלבד זאת יש שהחמירו להפקיר את חלקכם בחצר בפני שלושה ידידים ולא לזכות בה עד לאחר השמיטה. בדיעבד אם אתם חוששים לתקלות [אדם אחר יזכה ויפקיע מכם את זכותכם בקרקע, ניתן להקל להפקיר ביניכם לבין עצמכם. אם הדירה רשומה גם על שם האשה, גם היא מחוייבת בפעולת ההפקר לדעה זו. [ראה מעדני ארץ סי’ יג אות יד, וע”ע מנחת שלמה סי’ נא אות ג. וזאת על פי האמור בשו”ע בהל’ שבת בסי’ רמו שאדם שהשכיר בהמה לגוי חייב להפקירה לפני שבת משום מצות שביתת בהמתו, וסברו הפוסקים שכך הוא גם לגבי שבת הארץ – דיני השמיטה, שיש איסור על האדם שאדמתו תעבד בשביעית ומחוייב הוא להפקירה כדי להנצל מאיסור זה. על אופן פעולת ההפקר ראה משנה ברורה סי’ רמו ס”ק טו. אמנם, יש שסברו שהואיל ואין הדבר תלוי בבחירתו של אדם, וועד הבית נוהג בזה שלא ברצונו נגד ההלכה, אין איסור בדבר, אך ראוילהחמיר כדעה הראשונה וכך הוא מנהג העולם].

4. בנוגע לכל המכשירים החשמליים יש לפנות למשמרת השבת או למכון הטכנולוגי להלכה ולקבל הדרכה ספציפית על כל מכשיר, אינני בקי באופן פעולתם.

5. יש את נושא הדלקת אור אוטומטי בשבת במידה ויש.

6. עדיף בחלון ולא בכניסה לדירה, כדי שהפירסום יהיה לבני רשות הרבים.

ברכה והצלחה!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל