תרומות – לחץ כאן

קפה טורקי בשבת

שאלה:

האם מותר להכין קפה שחור(טורקי) בשבת לדעת האשכנזים?

תשובה:

שלום רב.

לדעת רוב הפוסקים כל קפה שחור (טורקי וכדומה) אסור להכינו בשבת בכל דרך מכיון שהוא לא עבר הליך בישול כלל, וברגע ששופכים עליו מים חמים הוא מתבשל (אף בכלי שני ושלישי). וכן מנהג בני אשכנז כולם לאסור.

אמנם קפה נמס מותר להכין בשבת מכיון שעבר תהליך בישול בזמן ייצורו, ויש להכינו רק בכלי שני (דהיינו לשפוך מים לכוס וליתן לתוכו את הקפה ולא להיפך), ויש המחמירים בזה ומצריכים להכין את הקפה רק בכלי שלישי (והיינו שימלא מים מהכלי ראשון לתוך כוס ויתן אותם לתוך כוס אחרת ולתוכה יתן את אבקת הקפה).

לענין סוגי הקפה המגורענים, כיום כל סוגי הקפה עוברים את אותו ההליך כמו הקפה הנמס ואפשר להכינו באותה הדרך של הקפה נמס.

אמנם, דעת הגר”ע יוסף שמותר להכין קפה שחור בכלי שלישי, ומשום שלדעתו כלי שלישי אף פעם אינו מבושל, ראה הרחבה רבה בענין זה בילקוט יוסף סי’ שיח.

מקורות:

לענין הכנת קפה שחור, טעם האיסור הוא מפני שזה טחון דק ומתבשל בקלות וחשיב קלי הבישול ולכן לכתחילה אין לבשלם אף בכלי שלישי (אף להמבואר במ”ב סי’ שי”ח ס”ק מ”ז לענין פת) כיון שהם דקים וקלים להתבשל כפי שעיננו רואות וכן כתב הערוך השולחן שיח,כח שאף שבדרך כלל כלי שלישי אינו מבשל, עינינו הרואות שקפה מתבשל בכלי שלישי, וע”ע שש”כ פרק א’ סנ”ז, אמנם עי’ באגרות משה או”ח חלק ד’ סי’ ע”ד ס”ק ט”ו שהקל לענין עלי תה בכלי שלישי והוא הדין לענין קפה.

ולענין בישול קפה נמס בכלי שני ראה בספר מאור השבת חלק ג’ אות מב,ב בשם הגרש”ז אוירבך והגרי”ש אלישיב זצ”ל.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אבל כבוד הרב, אנחנו למדנו שקפה שחור הוא קלוי (הרי הקפה במקורו הוא ירוק) ואין קליה אחר בישול
    ולתשומת לבך הילקוט יוסף מזכיר שאפילו קפה שחור אפשר לשפוך מים ישר מהמיחם . האם יש מקום אחר שבו כתוב אחרת?
    עח. כבר פשט המנהג להקל לערות בשבת מים רותחים [מהברז של המיחם הנמצא על הפלאטה או על האש, או מיחם חשמלי] על קפה או נס-קפה שבתוך הכוס. שמאחר ואבקת הקפה קלויה [ובקפה נמס הקפה מבושל], אין בישול אחר קלייה, דסוף סוף אבקת הקפה ראויה לאכילה בתערובת סוכר, וכבר הוכשרה לאכילה, ולכן אין בה יותר משום בישול. ויש מחמירים לערות את המים לתוך כיס ריקן, ואחר-כך ליתן לתוכו את אבקת הקפה, דכלי שני אינו מבשל, ותבא עליהם ברכת טוב. [ובקפה-נמס ובסוכר, יש להקל גם לאשכנזים]. [ילקו"י שבת ג' עמו' רלט, ועמו' תעא]

    Print

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל