הפרשת חלה מן המוקף

שאלה:

בצק שהתחלק לעיסות קטנות ונמצאות בתבנית, האם צריך להפריש מכל אחת? ואם הפריש מאחד על הכל?

תשובה:

שלום וברכה

כאשר כל הבצק היה יחד בקערה והיה בו שיעור וכבר התחייב בחלה, הנושא הוא רק מה הגדר של הפרשה מן המוקף ואסביר:

כאשר צריך את הצירוף כדי ליצור חיוב חלה, ודאי חובה שיהיו יחד בכלי אחד [צירוף סל] אבל לצורך הפרשה מן המוקף כאשר הכל כבר חייב בחלה, בענין זה נחלקו הדעות, ולהלכה אם שניהם לפניו ניתן להפריש מאחת על חברתה אף שאינן בכלי אחד, ובלבד שהם באותו החדר.

ואגב, בדיעבד מועילה הפרשה גם שלא מהמוקף [כשחלק מהבצק בחדר אחר] כמבואר ברמב”ם הל’ תרומות פ”ג הל’ יז.

מקורות:

ראה ר”ש חלה פ”א משנה ט ובתירוץ א’ בפ”ב משנה ד שנקט שצריך ששני הבצקים יגעו זה בזה, וכ”כ התוס’ בנדה ז ע”א וביראים סי’ קפג. רש”י בפסחים מו ע”א נקט שצריך שיהיו בכלי אחד אבל לא צריך שיגעו זה בזה, וכ”כ הרי”ף שם והמרדכי  בשם ס’ התרומה ועוד. אולם בתירוצו השני שם כתב הר”ש שדי בכך שהם לפניו ולא צריך אפילו כלי אחד וכ”כ התוס’ בפסחים שם והרשב”א בפסקי חלה שער ב, וכן פסקו להלכה הטור ושו”ע יו”ד סו”ס שכה, והרמ”א או”ח סי’ תנז סעי’ א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל