לתרומות לחץ כאן

להשלים מנין למנחה בערב שבת אחר שקיבל שבת

שאלה:

שלום וברכה, האם אדם שקיבל שבת מוקדמת, יכול להשלים מניין בתפילת מנחה של המניין השני? ומה הדין לענות ברכו, שהרי הוא כבר קיבל באמירת ברכו במניין הראשון. אשמח למקור

תשובה:

שלום וברכה

1. ראשית עצם ההנחה שאי אפשר להתפלל מנחה אחרי קבלת שבת היא אכן נכונה להלכה, אבל יש מחלוקת בענין זה… ולמעשה אכן עדיף להתפלל אפילו ביחידות קודם לכן ואין להתפלל אחרי קבלת שבת. אחרי תפילת שמונה עשרה של ערבית ודאי אי אפשר להתפלל מנחה, כמובן יכול לענות ברכו שוב. אם רק ענה ברכו יש להכריע שיכול להתפלל מנחה לדעות הנ"ל ואינו דומה לשמונה עשרה של ערבית, כיון שזו כעין קבלת שבת בטעות, אבל אחרי שמונה עשרה זה כבר לילה ממש והוא תרתי דסתרי…

2. להשלים למנין לכאורה אם התפלל קבלת שבת ביחידות שלהרבה דעות יכול גם הוא עצמו להתפלל מנחה וכאמור, אפשר גם להשלים למנין, אבל אם ענה עמהם ברכו ומתוך מטרה לקבל שבת שאין כאן ענין קבלת שבת בטעות, או אפילו אמר רק קבלת שבת אבל בציבור ולא ביחיד שאינו יכול כבר להתפלל מנחה, גם לא יוכל להשלים למנין.

מקורות:

1. במשנה ברורה רסג, מג כתב שאי אפשר להתפלל מנחה אחרי שקיבל שבת, ובשו”ת האלף לך שלמה סי’ קי”ב מבואר שעדיף להתפלל ביחידות כדי להקדים לקבל שבת, וכן כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק מו סעי' ה. ובשולחן ערוך הרב שם סי”א ובקונטרס אחרון סק”ב מבואר שאפשר להתפלל מנחה גם אחרי קבלת שבת, ולמעשה הרבה קהילות חסידים נהגו לקבל שבת לפני השקיעה לקיום מצות תוספת שבת אף שהם מתפללים מנחה לאחריה…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל