קריאת התורה של בר מצווה בשני וחמישי אחר הצהרים

שאלה:

בס"ד שלום רב
רציתי לברר האם יש מקור בהלכה למה שנוהגים כיום ה'אינם שומרים תורה ומצוות' לעשות בר מצוה לילדם בשעות אחה"צ של יום חול (חמישי), עם עליה לתורה בברכה? שהרי חז"ל לא תיקנו קריאת התורה בעת ההיא..

תשובה:

שלום רב,

אכן לא בסדר מה שעושים לקרוא קריאת התורה אחר הצהרים. ראה במקורות.

מקורות:

אם אין עשרה אנשים שלא שמעו את הקריאה בבוקר, ודאי שאסור להוציא ספר תורה ולקרוא סתם כך. אולם גם אם יארגנו שם עשרה אנשים שלא שמעו קריאת התורה אין לעשות זאת. אמנם הפוסקים דנו האם התקנה של עזרא היתה קראית התורה בשני וחמישי באופן כללי, ולאו דוקא בבוקר. או שחלק מהתקנה היתה לקרוא בשחרית. ראה בהרחבה בשו"ת יביע אומר (או"ח ח"ד סי' יז). שהרחיב בנושא, וצידד שלא להתיר לעשות זאת אלא במקרה של אונס שאנשים נקלעו למצב שאין להם יכולת לקרוא בבוקר מכל סיבה שהיא, שבאופן אקראי מותר להם לקרוא בשעת מנחה.

אמנם בספר ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה, רצה לצדד ולהתיר לעשות זאת לכבוד הבר מצוה. אולם בשו"ת בנין אב נשאל הגאון הרב אליהו בקשי דורון (לשעבר, הראשון לציון, ח"ג סי' יד) וכך השיב:

"ונראה לי שאין לדמות הענין כלל ואין היתר לעשות כן לבר מצוה ואורחיו. גם למתירין למי שלא קראו בשחרית לקרוא במנחה ויש צורך להיזהר ביותר שלא לשנות תקנות חז"ל משום אינשי דלא מעלי המזלזלים בתפילת שחרית ולא שומעים הקריאה בתורה כהלכתה. כב' הביא דברי הילקוט יוסף ולא ראה המקור בשו"ת יביע אומר ח"ד סי' י"ז….ביאר מרן הגר"ע יוסף שליט"א [זצ"ל] הלכה זו ואסף כעמיר גורנה דעת רוב האחרונים שאין לשנות תקנת חז"ל ואין לקרוא בשני וחמישי במנחה גם אם לא קראו בשחרית ועיין שם שהביא מקורות להלכה מהזוהר הקדוש ועוד שגם בשני וחמישי התקנה לכתחילה רק בשחרית".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל