ספק ברכות במנהג לברך אחר הדלקת הנרות

שאלה:

בעניין הנוהגות להדליק נר של שבת ואח"כ לברך האם גם שייך הכלל שבמקום מנהג לא אמרינן סב"ל שהרי לכאורה גם כאן יש צד אחד שאומר שהנוהגות כך מברכות ברכה לבטלה וצד אחד אומר שחייבת לברך אחרי ההדלקה ולו יהיה הדבר שקול כספק ובמקום מנהג לא אמרינן סב"ל.

תשובה:

שלום וברכה

ראשית כדי שכן יחשב במידת מה עובר לעשייתן נהגו הנשים לכסות את העיניים עד לאחר הברכה כדי שלא ליהנות מהאור, אבל לעצם הענין אתה בעצם נוגע באחד הנושאים החשובים לטעמי בפסיקת ההלכה שיש בו זילות רבה מאוד, עד כדי ביטול המשמעות הרבה של עיון הסוגיות בפסיקת ההלכה ואסביר.

צריך לדעת שבהלכה יש גם פסיקה! לא כל דבר שנתון במחלוקת הוא ספק. הפסיקה עשויה להקבע על ידי רב פוסק מסויים שאנחנו נוהגים כמותו וכדומה, או על ידי עיון הסוגיות. לאחר שדבר התקבל להלכה כדבר מוכרע, הוא לא ספק, הוא ודאי. נוצרה היום תופעה כזו, שכאשר יש ספק מסויים נגיד בהל' בישול בשבת או בורר או כל דבר אחר, במקום לדון בגוף הסוגיא ופרטיה ולמצוא חילוקים והשוואות בגוף הדבר הנדון בעיון לעומקה של תורה, יש ת"ח שגומרים עם הנושא כך: הרי בין כך יש מחלוקת אם יש בישול אחר בישול בלח, וכן יש מחלוקת אם כך וכך, אז השאלה כבר היא ספק ספקא… כך לא פוסקים הלכה! אחר שנהגו להחמיר שיש בישול אחר בישול בלח, אז זה הנתון עכשיו, ולא נצרף עוד ספק לומר שזהו ספק ספקא ומותר, וכן על זה הדרך… לכן אחר שנהגו ואגב מנהג זה הרווח בכל תפוצות ישראל וגם מנהג הספרדים בכל הדורות היה לברך אחר ההדלקה! אין לחשוש כלל.

מקורות:

על כך שמנהג הספרדים היה לברך לאחר ההדלקה:

ראה בבן איש חי שנה שניה פרשת נח סעיף ח, כף החיים סי’ רסג ס”ק לד, אור לציון ח”ב סי’ יח סעיף ג [ושם כתב שאם אין לה מנהג אבות בזה עדיף שתברך ואח”כ תדליק] וכן האריך בזה הגאון רבי י”ח סופר שליט”א בספרו מאמר יעקב סי’ כב. אלא ששיטת הגר”ע יוסף זצ"ל שאגב היום יום פטירתו היתה לשנות מהמנהג הותיק בהסתמך על השו"ע, והנוהג כפסקיו יש לו על מה לסמוך, אבל מכאן ועד לומר שהמנהג הרווח בכל תפוצות ישראל אשכנזים וספרדים כאחד הוא בגדר ספק ברכות איננו נכון, מנהג מוחלט כזה הוא פסיקה מוחלטת ולא ספק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל