לתרומות לחץ כאן

הנחת מאכל על פלטה הנדלקת באמצע שבת על ידי שעון

שאלה:

ערב טוב ושנה טובה.כוונו את שעון השבת כך שיכבה את הפלטה לאחר הסעודה בלילה וידליק מחדש בבוקר.האם מותר להניח תבשיל המבושל כל צרכו על הפלטה בבוקר עוד לפני שהשעון הפעיל אותה או רק אחרי שהופעלה?תודה .חנוך

תשובה:

ראשית יצויין שבחג אין בכלל בעיה, כיון שבחג מותר לבשל, בשונה משבת, רק הבערת האש אסורה.

לגבי שבת – במאכל לח שיש בו איסור בישול אחר בישול ודאי אסור להניח בשבת עצמה, אלא שנחלקו בזה הדעות לגבי אם מותר להניחו לפני שבת:

בענין זה נחלקו הדעות, וכפי שהובא בספר ילקוט יוסף שבת ח”א עמ’ קו: יש אומרים שמותר לתת מערב שבת תבשיל צונן שיש בו מרק על גבי פלאטה חשמלית שאינה פועלת ובמשך השבת הפלאטה תדלק על ידי שעון שבת והתבשיל יתחמם בשבת, ויש חולקים ואוסרים אפילו כשנותן התבשיל מערב שבת. להלכה, דעת הגרש”ז אויערבך לאסור [למעט מאכל יבש מבושל שאין בו איסור בישול] ובילקוט יוסף שם נקט שהעיקר לדינא להקל כסברא ראשונה, ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. במה דברים אמורים בערב שבת, אבל בשבת עצמה הכל מודים שאסור לתת שם את התבשיל שהרי הוא גורם לבישולו. לענין זה אין הבדל בין תבשיל צונן לדבר שאינו מבושל כלל, כיון שאנו נוקטים שיש בישול אחר בישול בלח שהצטנן.

המקור למחלוקת:

ראה ילקוט יוסף שם הערה יא שהאריך בשיטות האחרונים בזה, על פי דברי הרמ”א סי’ רנג סעי’ ה שאסר להניח את הקדרה במקום שהגוי יהבוא אחר כך ויבעיר אש אף שלא צוהו לעשות זאת, וכמו כן כאן שהאש תבוא מעצמה, וזאת על פי מה שאמרו בגמרא שאם אחד הביא את העצים והשני הביא את האש, אף הראשון – פטור אבל אסור. לגבי ערב שבת שם דנו אם הדבר נחשב כשהייה כיון שכבר עכשיו מונח במכשיר שהחום יבוא על ידי החשמל. וע”ע שו”ת הר צבי או”ח סי’ לו שהאריך בזה, ובשו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ כו – כז. וראה שם בילקוט יוסף שקיבץ מדברי רבים מהאחרונים שהחמירו וודאי יש לחוש לדבריהם.

לגבי מאכל יבש:

להניחו לפני שבת מותר, אבל בשבת עצמה אסור – ראה חזון איש סי' לח ס"ק ב, ומשום איסור חזרה [אף שלא שייך איסור בישול].

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. תודה.לגבי מאכל יבש המבושל כל צרכו-לא הבנתי את הפסק לגבי הנחתו על הפלטה בבוקר.היש הבדל בין לפני שהפלטה הופעלה או אחרי שהופעלה.נאם לכל הדעות או שיש מחלוקת הפוסקים.תודה מראש

 2. הבאתי שהחזון איש אוסר גם הנחה לפני שנדלקה הפלטה משום איסור חזרה, אינני מכיר מי שחולק בענין זה. ההיתר הוא רק בהנחה לפני שבת. שאז הגם שהיא נכבית ונדלקת מותר במאכל יבש.

 3. שלום וברכה ויישר כח על התשובה.
  אבל הרב עובדיה יוסף בשו"ת יבי"א ח"ט או ח"י מתיר להניח דבר מבושל נוזלי בשבת לפני שהפלאטה נדלקת.
  א. גרמא.
  ב. להרבה ראשונים אין בישול אחר בישול אפילו בדבר לח.
  ג. ראשונים המחמירים בבישול אחר בישול בדבר לח. אבל מתירים במצטצק ורע לו וזה הפשט בדברי מרן השו"ע.
  בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל