לתרומות לחץ כאן

כתיבה במחשב בחול המועד

שאלה:

לכבוד הרב האם אסור להקליד בחול מועד? זה כמו כתיבה?

תשובה:

שלום רב.

כתיבה במחשב ללא הדפסה מותרת בחול המועד כיון שאין לה שם כתיבה כלל, ובכלל זה כתיבת הודעות מסר אלקטרוניות (sms), מיילים ועוד. וכן מותר להתקשר בטלפון אף שנכתבים ספרות על גבי המסך. אמנם כל זה כשנעשה הדבר לצורך פרטי אך לצורך מסחרי אסור לעשות זאת אם לא לצורך דבר האבד.

הדפסה במדפסת אסורה אלא אם כן היא לצורך המועד או לצורך דבר האבד.

חג שמח.

מקורות:

שו”ת באר משה ח”ז סי’ ל”ט, שבט הקהתי חלק א’ סי’ קס”ט, שמירת שבת כהלכתה פרק ס”ו סעיף נ”ה, וכן בספר מבקשי תורה (ספר הזכרון לגרש”ז על חול המועד עמוד תעג) הביא בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל שמותר לכתוב הודעות באיתורן ואין זה נחשב כתיבה אף שמופיעים מילים על המסך, ומה שהביא שם בהערה רי”א שבכתיבה על הדיסק יש בזה משום בונה, כיון שלפני שהיה כתוב בו נתונים לא היה לו כל ערך וכעת נבנה הדיסק, אין כוונתו לדיסקים שבימינו שיש להם ערך תמיד ויש בהם חומר רב, רק מוסיף עליהם חומר בחול המועד ובזה אינו בונה דבר ורק משנה את האותות האלקטרוניים.

ויעוי’ גם בשו”ת יביע אומר חלק ח’ או”ח סימן מ”ח שהאריך בענין זה והסיק שמותר אף להדפיס אחרי הכתיבה כיון שהלחיצה על הכפתור המדפיס היא מעשה הדיוט בעלמא.

ויש לדון אם מותר לכתוב בשיטה עיוורת בחול המועד או שכיון שזה מעשה אומן אף שאין זה כתיבה אסור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *