לתרומות לחץ כאן

גבאי שהטעה את הקונה במכירת מפטיר וגרם שיקנה במחיר גבוה

שאלה:

אדם שיש לו שונאים בביכ"נ ביקש מהגבאי שיקנה עבורו מפטיר בכל מחיר היות והוא לא יהיה בזמן המכירה , הגבאי עידכן את הקהל שהנ"ל ביקש .. ואז העלו את המחיר לסכום הרבה יותר גבוה מהרגיל באותו מקום , האיש עלה למפטיר .. האם יכול לעשות התרת נדרים ולתת מה שרגילים כל הזמן ?

תשובה:

שלום וברכה,

במכירת מצוות שהעלו את המחיר ללא כוונה לקנות, יש בזה איסור גנבת דעת. ולכן גבאי שנשלח לקנות את העלייה ביושר, והגבאי שינה ומכרה שלא ביושר, בטלה שליחותו, וקניית העליה בטלה. והעולה אינו חייב לשלם כפי המחיר שהכריז הגבאי. וטוב שישלם מחיר שמקובל לקנות בכל שנה במקום זה. ויתכן שאת שאר המחיר יצטרך לשלם הגבאי מכיסו.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ת יוסף אומץ להגאון החיד"א נשאל לגבי גבאי שיודע באדם פלוני שרוצה לקנות מצווה מסוימת, ומתכנן עם המתפללים שיוסיפו במחיר, ובאם הלה לא יעלה והעליה תשאר אצלם, יצטרכו לשלם חצי מהמחיר שהכריזו. וכתב ע"ז החיד"א שאסור לעשות כן  משום גנבת דעת. והוסיף החיד"א שעל גבאי כזה אמרו חז"ל ופקדתי על כל לוחציו – אלו גבאי צדקה. וכל מין לחץ אסור. וראה מהרש"א סוכה כט ע"ב על פרנסים הפוסקים צדקה ברבי ואין בכוונתם לתת את הצדקה, אלא שרוצים שאחרים ייתנו.

הרי לנו שהגבהת מחיר ללא כוונה לשלם יש בזה איסור גנבת דעת.

וגבאי נשלח לקנות עלייה והערים עם המתפללים והוסיפו במחיר בצורה של גנבת דעת, בטלה שליחותו של הגבאי, כדין שליח שקלקל, שבטלה שליחותו, משום שלתקוני שדרתיך ולא לעיוותי, וכמבואר בשו"ע חו"מ סימן קפג סעיף ה שליח שנשלח לקנות חיטים ושינה השליח וקנה שעורים, אם היה הפסד בשינוי השליחות ההפסד על השליח, ואם היה רווח, הרווח למשלח. ולכן גבאי שמכר בצורה של גנבת דעת יש בזה שינוי לגריעותא של המשלח, ובטלה השליחות. ולכן אין העליה נקנתה עבור העולה, ומה שקיבל את העלייה נחשב שקיבל אותה ללא קנייה. אך מן הראוי שישלם לפחות את המחיר שנהוג לשלם כל שנה. ויתכן שהגבאי ששינה מהשליחות יצטרך לשלם על הגבהת מחיר העליה – כדין שליח ששינה וקנה שעורים והיה הפסד שהשליח נושא בהפסד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל