לתרומות לחץ כאן

טומאת מת – כהן אינו רשאי להוסיף טומאה על טומאתו

שאלה:

שלום וברכה. רציתי לשאול למה כהן אסור להטמאות למת. (לנפש לא יטמא) הרי כולנו טמאי מתים. והוא לא מוסיף טומאה? כמו כן מה העניין לטבול גבר במקווה בשביל להטהר או לתוספת קדושה. הרי כולנו טמאי מתים

תשובה:

שלום וברכה

גם כהן שכבר נטמא אסור לו להוסיף ולהטמא פעם נוספת, ולכן גם כהן שכבר טמא מת וכולנו בחזקת טמאי מתים [בתי חולים וכו’], אסור לו להכניס עצמו למצב של הטמאות פעם נוספת.

בנוגע לטבילת בעל קרי, כיון שמדובר בשתי טומאות שונות לגמרי, ומי שנטהר מטומאת קרי תפילותיו מתקבלות יותר כפי שהביא רבינו יונה בברכות, מה שלא נאמר כלל לגבי טומאת מת, יש בהחלט ענין חשוב על פי גדולי הראשונים להטהר מטומאה זו גם בזמנינו.

מקורות:

הראב”ד בהשגותיו הל’ נזירות פ”ה הל’ טו-יז נקט שכהנים בזמנינו שכבר טמאי מתים אינם מוזהרים מהתורה שלא להטמא שנית. אלא שהראב”ד סתר משנתו בזה בס’ תמים דעים סי’ רלו והוא צ”ע גדול, וראה מה שדן בזה בשו”ת חתם סופר יו”ד סי’ רלט – רמ. ובשו”ת רעק”א תנינא סי’ יח נקט שלדעת הראב”ד הנ”ל בהל’ נזירות גם מדרבנן אין איסור. אכן הרמב”ן במכות כא ב כתב בשם הראב”ד שיש איסור תורה לכהן זה להטמא, אלא שאינו לוקה על כך.

ומכל מקום דעת רוב הראשונים והאחרונים שיש בזה איסור תורה גם בזמנינו שכולנו טמאי מתים, ראה רמב”ם הל’ אבל פ”ג הל’ ו, ולדעתו גם לוקה על כך, סמ”ג עשין מצוה רלא, וראה משנה למלך הנ”ל שהראב”ד יחיד בזה כנגד כל הפוסקים שמחמירים. וע”ע שו”ת רעק”א שם ובשאגת אריה סי’ יא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל