תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

באמצע החופה התברר שאחד העדים פסול

שאלה:

באמצע שבע ברכות תחת החופה נתגלה שאחד מן העדים הוא קרוב ופסול. מה עושים?

תשובה:

שלום רב,

נראה שיסיימו את השבע ברכות ואח"כ יעשו שוב קידושין.

יש לדעת שדעת החתם סופר בשו"ת סי' ק' בסי' ק' שאם יש עדים כשרים בקהל מעיקר הדין הקידושין קיימים ע"י אותם עדים, וכבר האריכו רבים בדברי החת"ס הללו, ואין כאן המקום להאריך. ולמרות שכתב שם הלכה למעשה: "מהיות טוב מה הפסד וזלזול יש אם בלט ובסתר בפני ב' עדי' כשרי' יקדש שני' ומה צורך להרעיש עולם ולמלאות ניירות וגווילים". מ"מ מאחר שלשיטתו הקידושין קיימים ודאי שאסור להפסיק ע"י עריכת קידושין שניים. אבל גם לדעת החולקים נראה שלא יפסיקו וישלימו את הברכות.

ראה ברמ"א סי' סא סעי' א': "אם קידש בטעות, והיו לו נשואין עמה, ואח"כ נודע שהקדושין היו בטעות, אף על פי שחוזר ומקדש אין צריך לברך שנית שבעה ברכות, וסגי ליה בברכות הראשונות". כלומר, גם אם התברר שהקידושין לא חלו עדיין הברכות אינן לבטלה בפרט שבמקרה הנידון כאן הולכים לערוך מיד קידושין.

מאידך, הפסק באמצע הברכות מהווה בעיה בעיקר לברכת הגפן שבירך בתחילה. וכאן יש הפסק בין הברכה לשתיה. וראה בבית שמואל סי' סא ס"ק ב שיש חולקים וסוברים שיש לברך הגפן בסוף כמו שנוהגים לאחר ברכת המזון כדי שלא יהיה הפסק. ואמנם אנו נוהגים לברך תחילה (ראה בשו"ת בנימין זאב סי' שמט מה שהביא בשם רבינו ניסים לבאר את ההבדל בזה). וכך תיקנו את סדר הברכות. ומ"מ ודאי שלכתחילה צריכים לדאוג שלא יהיה הפסק בין הברכה לשתיה מעבר לשאר הברכות. לכן נראה שיש לסיים את הברכות, ואח"כ לעשות שוב פעם קידושין.

 

Join the Conversation

2 Comments

  1. מעשה רב ראיתי רב דגול וגדול
    שציוה לעשות קדףידושין באמצע השבע ברכות.

    וברכת היין לא להוי הפסק שהרי כבר ברכו על יין הקידושין ?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל