לתרומות לחץ כאן

הרשויות מוציאים מתים מקבריהם – קבורת נפלים

שאלה:

שלום וברכה לפני עשר שנים לראובן נולד בן שהיה פג והתינוק נפטר אחרי שלושה ימים ונקבר כדת וכדין בבית החיים יהודי. לפני כמה ימים קיבל ראובן מכתב ממשלתי שמודיע לו שמקום הקבר היה קצוב לעשר שנים מה שהוא לא ידע היות שבזמנו זה הסבא ז"ל שטיפל בקבורה. אז אמרו לו או שישלם עוד לעשר שנים או שאוספים כל מה שנשאר אם נשאר משהו ואם יש עצמות וכו' שמים את זה בקבר מקום איפה ששמים כל מה שנשאר מהקברות האחרים שהם מפנים כדי להשתמש לחלקה למשהו אחר. הנ"ל פשוט שילם לעוד עשר שנים. השאלה היא האם יש ענין להעלות מה שנשאר כפי שאחרים עושים לארץ בידיעה שהוא היה רק בן שלשה ימים או להמשיך ככה בידיעה שיום אחד יפסק כי ההורים לא יודעים מה יקרא אחרי פטירתם. וכן בכלל האם יש עליהם חובה לדאוג על זה כל עשר שנים. בברכה א.א.

תשובה:

שלום וברכה

למעשה אם הוא היה שלם באבריו יש חיוב קבורה. אינני יכול לומר שיש חיוב על ההורים להעלותו לארץ, כפי שאינני יכול לומר שיש חיוב כזה בכלל על קרובי משפחה גם של אנשים אחרים [למעט יורשים שיש לדון בזה שכיון שהירושה של האדם משועבדת לקבורתו, עליהם לדאוג לו לצרכי קבורה מספקת מדמי הירושה]. אבל בהחלט ראוי לדאוג לו כפי שמקובל.

מקורות:

כידוע נחלקו הפוסקים האם יש חיוב קבורה בנפל או לא. דעת המג”א (תקכו ס”ק ג’) שיש חיוב קבורה גם בנפלים. וכן כתבו חת”ס או”ח קמד, שו”ת אבני נזר יו”ד תע”ב, אבני צדק יו”ד קמה, שו”ת מנחת אלעזר ח”א סי’ נב שהאריך בזה. ויש שחולקים וסוברים שאין חיוב קבורה בנפלים, ראה שו”ת בנין ציון קי”ג, ור’ יונתן אייבשיץ בספרו בינה לעיתים על הרמב”ם (הלכות יו”ט פ”ב ה”ג). אולם הלכה למעשה המנהג הוא לקרוב עוברים.

אכן בשו”ת שואל ומשיב (הובא במשמרת שלום אבלות אות קיג) ציין דוקא אם נולד בחודש החמישי כשהוא שלם באבריו. ובשו”ת מהרש”ם ח”ד סי’ קמו ציין כבר על חודש רביעי. אני לא בטוח שהזמנים הללו הם בדוקא, העיקר שיש ראשו ורובו כלומר יש צורה של עובר, אז הוא חייב בקבורה. ראה באבני נזר שם שהביא מהב”י בשם הרמב”ן בסי’ שעד כי מדינא קבורה הוא בראשו ורובו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה על התשובה
    אגב בנידון דידן התינוק היה שלם אלא שקיבל מכה כשיצא מרחם אמו וזה גרם למותו.
    אבל מה עם החשש שיבא זמן שלא יהיה מי שישלם על החלקה ויפנו מה שנשאר בקבר איפה שזורקים כל העצמות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל