תרומות – לחץ כאן

תיקון הברית ביום שישי

שאלה:

שלום האם מותר לעשות תיקון פגם הברית ביום שישי?

תשובה:

שלום רב

זה לשון השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמט סעיף ד:

אם קבל עליו להתענות בע”ש, צריך להתענות עד צאת הכוכבים, אם לא שפירש בשעת קבלת התענית עד שישלים הצבור תפלתן. הגה: וי”א דלא ישלים, אלא מיד שיוצאים מבית הכנסת [כשמתפללים ערבית מפלג], יאכל (טור ומרדכי ס”פ בכל מערבין בשם הר”מ והגהות מיימוני פ’ א’ מהלכות תענית). לכן בתענית יחיד לא ישלים, וטוב לפרש כן בשעת קבלת התענית. עד כאן.

לכתחילה לא ראוי להתענות ביום שישי.

כפי שכבר כתבתי הרבה פעמים כאן באתר, כבר הורונו גדולי הדורות האחרונים שלא מתענים היום תעניות של תשובה! ירדה חולשה לעולם פיזית ונפשית וזה לא הנושא שלנו, רק להרבות תורה ומצוות בשמחה.

בהצלחה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *