נשים בהבדלה במוצאי תשעה באב נדחה

שאלה:

למנהג הספרדים שאשה חייבת בהבדלה והיות שהשנה אי אפשר היה לעשות הבדלה על הכוס רק במוצאי הצום(ליל שני) ומסתמא היו צריכים להמתין לבעליהם עד שיחזרו מתפילת ערבית וברכת (קידוש)לבנה ,ולא יכלו לפתוח את הצום למרות שהן אינן חייבות בתפילת ערבית ,נאלצו להמתין בשביל ההבדלה(אע"פ שיכולות להבדיל לעצמן) ולענ"ד נראה שאף לדעת הרמב"ם והשו"ע שנשים חייבות גם בהבדלה כמו האנשים זה דוקא בהבדלה במוצ"ש וכמו שכתב הרמב"ם שצריך לומר דברים בשבח השבת בכניסתו וביציאתו,אבל כשאי אפשר לקיים את ההבדלה במוצ"ש רק במוצאי הצום כמו השנה או אז ההבדלה אינה חלק ממצות שבת,אלא רק משום שאסור לאכול לפני שעושין הבדלה .ובכל מקרה נלע"ד שחיוב הבדלה במקרה כזה כבר יורד דרגה והיינו שחיוב הבדלה כאן רק מדרבנן,ולכן נשים יכולות להתפלל ערבית בביתן במוצ"ש ולומר "אתה חוננתנו"ולצאת בזה ידי חובה מדאוריתא ואינן חיבות בהבדלה על הכוס במוצאי הצום .כמו בליל כיפור שחל בשבת שיוצאים י"ח קידוש בתפילה.ובכך לא נצער את הנשים שימתינו לבעליהם עד שיחזרו מביהכ"נ במוצאי הצום.וכמובן אני שואל וכותב זאת רק כמסל"ת.

תשובה:

שלום וברכה, דבריך יפים אבל לא נכונים… אין דין חדש של הבדלה היום שאינו קיים בכל שבוע… ההבדלה היום נעשית משום שבעצם בכל שבוע אדם שלא הבדיל במוצאי שבת יכול להשלים עד יום שלישי, ראה בענין זה בסי' רצט, ממילא זו ההבדלה הרגילה של כל שבוע ואין הבדל בין אנשים לנשים. האיסור לאכול לפני הבדלה אינה הלכה נפרדת, אלא אדרבה היא נסמכת על חיוב ההבדלה, כיון שאדם חייב בהבדלה אסרו עליו לאכול קודם כדי שלא ישכח להבדיל, ממילא לא שייך לומר את החשבון שלך, כביכול כל החיוב להבדיל היום הוא רק בגלל האיסור לאכול לפני הבדלה, שכן זה תמיד מתחיל הפוך, החיוב להבדיל גורר אחריו איסור לאכול…

ערב טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל