בישולי גויים – להדליק את האש או להניח את הסיר?

שאלה:

בס"ד שלום הרב! לפי דעת הרמ"א מספיק הדלקת האש למנוע בישול גויים. לפי דעת השו"ע צריך הדלקה+ הנחה+ ערבוב?

תשובה:

שלום וברכה

לדעת הרמ"א די בכך שהדלקת האש על ידי יהודי, ולדעת השו"ע צריך שהיהודי יניח את הסיר על האש הדולקת.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג

סעיף ו

כל שבישלו ישראל מעט בישולו, בין בתחלה בין בסוף, מותר. לפיכך אם הניח עובד כוכבים בשר או קדרה על גבי האש, והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה, או שהגיס ישראל וגמר העובד כוכבים, הרי זה מותר.  (ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים). 

סעיף ז

אין שגירת (פי' הבערה. ובערו והשיקו (יחזקאל לט, ט), תרגום ויהון שגרין) התנור מועלת אלא בפת, אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקת האש מעלה ומוריד, אלא ההנחה דווקא. לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור של עובד כוכבים, צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור, למקום הראוי להתבשל בו. הגה: ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חיתוי בגחלים מהני לענין בישול כמו לענין פת, וכן נוהגין. (הגהות ש"ד ובארוך ובמרדכי פא"מ). ואפילו חיתוי בלא כוונה מהני ומועיל. וי"א דאפילו לא חיתה ישראל ולא השליך שם קיסם, רק שהכותית הדליקה האש מאש של ישראל, שרי (או"ה שם בשם מהר"ם). 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לדעת השו"ע – האם חייב (כנשמע מלשונו) שהיהודי "יניח הקדירה" ומה הדין אם הגוי הניח קדירה על כיריים כבויות והיהודי בימע את כל פעולת ההדלקה (בשונה מהוספת קיסם)?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל