תרומות – לחץ כאן

יום טוב שני באילת ובגולן

שאלה:

האם יש לנהוג דין יום טוב שני לחומרה בעיר אילת או בצפון רמת הגולן? ואם כן, האם יהיה אסור להגיע לעיר באיסור חג עם רכב או בטיסה? האם במקומות אלו יש לקיים מצוות שמיטה?

תשובה:

שלום רב.

יש הסוברים שדין אילת כדין ארץ ישראל לענין יום טוב שני, ויש הסוברים שדינה כדין חוץ לארץ, והכרעת גדולי הפוסקים שיש לנהוג בה כחומרי שני המקומות, מצד אחד להניח תפילין, ומצד שני, להמנע מעשיית מלאכה.

לענין השמיטה, כל הערבה הדרומית נהגו להקל בה שאין דיני שמיטה, מקו רוחב 30.

ראה כאן לענין גבולות הארץ.

מקורות:

ר’ בספר יום טוב שני כהלכתו פרק י”ח סעיף ו’ שהביא את כל דעות הפוסקים בזה באריכות, והביא שדעת הגרש”ז אוירבך והגרי”ש אלישיב זצ”ל היא שיש לעיר אילת דין ספק אם נכבשה על ידי הולכי מצרים או לא ולפיכך יש לנהוג בה כחומרי שני המקומות. ור’ עוד באריכות בתשובות עטרת פז יו”ד סימן ו’ שהביא דעות פוסקים רבים הסוברים שאין צריך לנהוג יום טוב שני באילת כלל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל