לתרומות לחץ כאן

כהנים בזמנינו שטמאי מתים – האם מותרים להטמא שנית

שאלה:

האם כהן הדיוט שכבר נטמא לשאר בשרו הקרוב אליו, יכול (מאחר שכבר נמצא בבית העלמין) להיטמא למי שאינו שאר בשרו הקרוב אליו? הרי טומאה מאותו סוג (טומאת מת) אינה טומאה מצטברת. דהיינו הוא יצטרך להיטהר עם אפר פרה אדומה רק פעם אחת גם אם נטמא ע"י יותר ממת אחד ח"ו ל"ע.

תשובה:

שלום וברכה

גם כהן שכבר נטמא אסור לו להוסיף ולהטמא פעם נוספת, ולכן גם כהן שכבר טמא מת וכולנו בחזקת טמאי מתים [בתי חולים וכו'], אסור לו להכניס עצמו למצב של הטמאות פעם נוספת.

מקורות:

הראב"ד בהשגותיו הל' נזירות פ"ה הל' טו-יז נקט שכהנים בזמנינו שכבר טמאי מתים אינם מוזהרים מהתורה שלא להטמא שנית. אלא שהראב"ד סתר משנתו בזה בס' תמים דעים סי' רלו והוא צ"ע גדול, וראה מה שדן בזה בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' רלט – רמ. ובשו"ת רעק"א תנינא סי' יח נקט שלדעת הראב"ד הנ"ל בהל' נזירות גם מדרבנן אין איסור. אכן הרמב"ן במכות כא ב כתב בשם הראב"ד שיש איסור תורה לכהן זה להטמא, אלא שאינו לוקה על כך.

ומכל מקום דעת רוב הראשונים והאחרונים שיש בזה איסור תורה גם בזמנינו שכולנו טמאי מתים, ראה רמב"ם הל' אבל פ"ג הל' ו, ולדעתו גם לוקה על כך, סמ"ג עשין מצוה רלא, וראה משנה למלך הנ"ל שהראב"ד יחיד בזה כנגד כל הפוסקים שמחמירים. וע"ע שו"ת רעק"א שם ובשאגת אריה סי' יא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל