לתרומות לחץ כאן

הבדלה על חמר מדינה

שאלה:

במה יעשה הבדלה הצריך להמנע מסוכר ומאכוהול?

תשובה:

שלום וברכה

אם מדובר רק בזהירות בעלמא, אני חושב שממעט יין בקידוש ובהבדלה [שים לב שמספיק לשתות רוב רביעית שלפי שיעור רבי חיים נאה רוב רביעית זה בס"ה 45 ס""ס – שליש כוס חד פעמית… בכוס עצמה מוזגים רביעית שלמה – 86 ס"ס אבל שותים רק רוב, זה לא בעיה] לא יקרה כלום. אבל מי שזה ממש לא טוב לו, יכול לעשות על חמר מדינה, כפי שנבאר.

כי אף שודאי ההנהגה הראויה לכל בן תורה לא להשתמש בכלל בחמר מדינה לקידוש או הבדלה, וגם לגבי הבדלה במוצאי שבת חזון, אני נוהג שאם אין קטן אני שותה בעצמי, שכן נהגו החזון איש ובעל הקהילות יעקב, כמובן בהצטרף דברי הרמ”א בסי’ תקנא שיין של מצוה לא היה בכלל האיסור ורק לכתחילה נותנים לקטן, מכל מקום בשעת הדחק כזו יש להקל.

הסיבה לכך שזה אינו לכתחילה, משום שהחזון איש מאוד פקפק בנושא של חמר מדינה בזמנינו, וצידד שאולי רק מיץ תפוזים סחוט יש לו דין חמר מדינה, ויש שטוענים שבזמנינו שרוב הפירות לאכילה, וגם לא ממש נהוג להביא לאורחים מיץ סחוט, מן הסתם היה אומר שגם זה לא מועיל. מבחינתו, כל משקה שמבוסס על מים אינו נחשב חמר מדינה, כמו קפה וכדומה. גם בירה בזמנינו אינו משקה עיקרי כלל וכללי ראה קובץ תשובות א, נז; אורחות רבנו ח”ב, עמ’ קלו.

אמנם בירושלים היו נוהגים לעשות הבדלה על קפה, וזאת בהסתמך על הוראתו של האדר”ת רבה של ירושלים בספרו עובר אורח, אמנם בשו”ת הלכות קטנות (א, ט) דן לענין קידוש אם קפה נחשב לחמר מדינה, וכתב שאין לקדש “אלא על חמר מדינה דמרווי ומשכר,דומיא דיין”.

לדעתו, רק משקה המשכר יכול להיחשב חמר מדינה, וגם במקום ששתיית רוב המדינה הוא מאותו משקה, אין להחשיבו חמר מדינה אם אינו משכר. גם בשו”ת תשובות והנהגות (ח”ד, סימן עז) הביא מסורת בשם הגר”ח מוולוז’ין בשם הגר”א, שאין להחשיב שום משקה שאינו משכר כחמר מדינה.

אמת, שבספר דעת תורה (סימן רצו, ב), בערוך השולחן (רעב, יד), בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ח, סימן טז), ועוד הסכימו גם הם שלא צריך משקה משכר.

אגב בקפה ותה יש בעיה נוספת, שכאשר הם באופן המכובד הם חמים ולא ניתן לשתות מלוא לוגמיו, וכשהם קרים בטלה חשיבותם…

וכיון שבלאו הכי כתב המשנה ברורה שאין להשתמש בחמר מדינה אלא במקום שלא מצוי יין ובזמנינו היין מצוי לרוב, בהצטרף כל הספקות הנ”ל, לדעתי אין להקל בזה אלא בשעת הדחק.

על כל פנים, אם יש הכרח לעשות כך, תבדיל על מיץ סחוט או קפה עם הרבה חלב שניתן לשתות ממנו רוב רביעית בבת אחת.

רפואה שלמה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל