נטילת ידים לאחר נגיעה בנעליים

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם לאחר שנגענו בנעליים צריך ליטול ידיים בכלי דווקא? וא" כ, מדוע, הרי, אם מטרת הנטילה, היא לניקיון בעלמא, היה די בלנקות עם סבון ומים ותו לא? ומה למעשה?

תשובה:

שלום וברכה

הכלל הוא שכל דבר שענינו רוח רעה צריך כלי, ודבר שענינו נקיות אינו צריך כלי, ולכן: היוצא מבית הכסא נחלקו הפוסקים אם יש בכך ענין של רוח רעה או נקיות, ראה מגן אברהם תחילת סי’ ז, ושם הביא מהיכל הקודש ליטול ג’ פעמים לסירוגין ובכלי, אבל הוא עצמו חולק עליו בזה, והובאו במשנה ברורה סי’ ד ס”ק לט, וראה אליה רבה שם ס”ק יב, ולעומתו בשו”ת לב חיים ח”א סי’ סג שהצריך כלי, לכן המחמיר בזה תבוא עליו הברכה וכן ראוי לנהוג במקום שאפשר. וע”ע בזה בשו”ת משנה הלכות ח”ה סי’ ב.

לאחר נגיעה במקום זוהמה בגוף או בצואה או בנעליים, ראה כף החיים סי’ ד ס”ק ס וסידור דרך החיים הל’ השכמת הבוקר ועוד שהצריכו נטילה, ומשום שסברו שבזוהמה ממש יש גם רוח רעה, אבל בזה המשנה ברורה הכריע ברור להקל שדי ברחיצה בלבד, ראה שם ס”ק מא, והוא על פי המגן אברהם מב ס”ק ו, ומעיקר הדין די אפילו בקינוח במידי דמנקי. לאחר גזיזת ציפורניים יש ליטול ידים בכלי שש פעמים סירוגין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל