לתרומות לחץ כאן

שינוי מצב בשעון שבת בשבת / שינוי בגז ביום טוב

שאלה:

שלום שמעתי שיש אפשרות להאריך שעון שבת של מזגן וכו' אשמח לפירוט מה מותר ומה אסור בשבת והאם יש שוני לגבי יו"ט ועוד שאלה האם אפשר להגביר את הגז ביו"ט והאם אפשר להחזירו למצבו שלפני תודה רבה על התשובות המהירות והחותכות

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה יש להמנע לגמרי משינוי מצב בשעון שבת, והמיקל לצורך חולה באופן שיתבאר, יש לו על מה לסמוך.

באופן כללי לגבי שעון שבת: שעון שבת שעתיד להידלק בשעה ארבע, אסור להקדים אותו שידלק בשעה שלוש. אבל אם הוא מכוון לשעה ארבע, במקום צורך יש מקילים וסוברים שמותר לאחר את ההדלקה שלו לשעה חמש, כמו כן בשעה שמזגן דולק והוא עתיד להיכבות בשעה ארבע, במקום צורך יש מקילים שמותר לאחר את הכבוי לשעה חמש, אבל אסור להקדים את הכבוי לשעה שלוש. וראוי בערב שבת או יום טוב לכוון את השעון בדיוק לשעות שצריכים כדי שלא יצטרכו לשנות את השעון באמצע שבת ויום טוב, שלדעת הרבה פוסקים אסור בשום מקרה לשנות, ואף לדעת המקילים במקרים הנ”ל, זהו רק בשעת הדחק.

הגברת גז לצורך בישול ודאי מותר ביום טוב, שהרי זה צורך אוכל נפש, הנמכת הגז דנו בה הפוסקים האם יש מושג של כיבוי לצורך אוכל נפש ולמעשה אם המאכל יכול להשרף מחמת האש הגבוהה מותר להנמיך אבל מטעמי חסכון כמובן אסור.

מקורות

דעת האג”מ ביו”ד ח”ג סי’ מ”ז אות ד’ שאסור לערוך שום שנוי בשעון השבת, ולא ביאר את טעמו, וכן דעת הגרי”ש אלישיב, ועוד כמה פוסקים.

אמנם דעת הגרש”ז אוירבך שבמקרים הנ”ל אפשר להקל מעיקר הדין, וכפי שמבואר במנחת שלמה ח”ב סי’ כ”ג, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתו פרק י”ג סעיף כ”ה – כ”ו שכתב שמותר לערוך שנויים במקרים הנ”ל, והוא מתיר בכל מקרה ולא הגביל את ההיתר רק למקום צורך, אמנם עיין בספר אורחות שבת ח”ג סי’ כ”ט ס”ק כ”ו שכתב שעל אף שהגרש”ז סבר שמעיקר הדין מותר, כשהיו שואלים אותו אנשים אם לעשות כך, היה מורה להם לא לערוך שינויים כאילו רק במקום צורך גדול כגון לצורך חולה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל