הפרשת חלה מן המוקף

שאלה:

שלום לכבוד הרב, לעניין הפרשת חלה, במאפייה, האם יש היתר להפריש לכתחילה, כשהלחמים מוכנים, לפני הכנסתם לתנור, כשהם מונחים בתבניות ועומדים על העגלה,ללא כיסוי ?תודה רבה

תשובה:

שלום רב

כאשר צריך את הצירוף כדי ליצור חיוב חלה, צריך שיהיו יחד בכלי אחד [צירוף סל] אבל לצורך הפרשה מן המוקף כאשר הכל כבר חייב בחלה, בענין זה נחלקו הדעות, ולהלכה אם שניהם לפניו ניתן להפריש מאחת על חברתה אף שאינן בכלי אחד, ובלבד שהם באותו החדר. די בכמות כלשהיא על הכל ונהגו בכזית.

אגב בדיעבד מועילה הפרשה גם שלא מהמוקף כמבואר ברמב”ם הל’ תרומות פ”ג הל’ יז.

מקורות:

ראה ר”ש חלה פ”א משנה ט ובתירוץ א’ בפ”ב משנה ד שנקט שצריך ששני הבצקים יגעו זה בזה, וכ”כ התוס’ בנדה ז ע”א וביראים סי’ קפג. רש”י בפסחים מו ע”א נקט שצריך שיהיו בכלי אחד אבל לא צריך שיגעו זה בזה, וכ”כ הרי”ף שם והמרדכי  בשם ס’ התרומה ועוד. אולם בתירוצו השני שם כתב הר”ש שדי בכך שהם לפניו ולא צריך אפילו כלי אחד וכ”כ התוס’ בפסחים שם והרשב”א בפסקי חלה שער ב, וכן פסקו להלכה הטור ושו”ע יו”ד סו”ס שכה, והרמ”א או”ח סי’ תנז סעי’ א.

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל