הפרשת חלה בבלילה רכה / בעיסה שמיועדת לקינוח ולא לשובע

שאלה:

ביו"ד שכט הלכות הפרשת חלה, הפתחי תשובה סוס"ק ב כ' שבלילה רכה נילושה בדבש וכד' פטורה מחלה, וזה דין דובשנין שבסעיף א'.

והעה"ש בסעיף ו' מפליג וכ' שדין זה הוא אף בעיסה עבה, וכל סוגיי העוגות וכ' שלא נאכלות דרך שובע אלא דרך הנאה בעלמא פטורות מחלה.

שאלתי מתחלקת לב'- יוצא לפי דבריהם שבאמצע סעודה וודאי יש לברך על רוב סוגי העוגות הבחושות בימינו, ועוד כמובן יוצא שעוגות אלו פטורות מחלה.

האם העולם נוהג כדבריהם? ואם לא, למה?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי בלילה רכה שאפאה בתנור כמו עוגת טורט, כידוע זו מחלוקת רבינו תם והרמב"ן, רבינו תם סבר שזו היא עיסה שתחילתה סופגנין וסופה עיסה שחייבת בחלה, ואילו הרמב"ן חולק וסובר שזה מדבר על עיסה עבה שהיתה דעתו לבשלה ונמלך ואפאה, אבל בלילה רכה לעולם פטורה מחלה, ומדברי הרא"ש חלה אות ב נראה שאף שבביאור המשנה הנ"ל נחלקו, מכל מקום לדינה מודה הרמב"ן שהיא חייבת בחלה, כך שודאי לדינא יש להפריש חלה גם מבלילה רכה, וכן פסק השלחן ערוך בסי' שכט סעי' ב.

לענין מה שכתב הערוך השלחן בעוגות שתכליתן אינו לשובע אלא לקינוח, ראה מנחת שלמה סי' סח בהערה שאין דבריו נכונים, וראה אבני נזר יו"ד סי' תיג, ובודאי המנהג ברור להפריש בברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל