תרומות – לחץ כאן

קיבל שבת האם יכול להתפלל מנחה?

שאלה:

בס"ד, מה הדין באדם שקיבל שבת ואח"כ נזכר שלא התפלל מנחה . האם יכול להתפלל מנחה .

תשובה:

שלום רב,

בשו”ע סי’ רסג סעי’ טו כתוב: “מי ששהה להתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת לא יתפלל מנחה באותו בית הכנסת. אלא ילך חוץ לאותו בית הכנסת ויתפלל תפילה של חול. והוא שלא קיבל שבת עמהם. אבל אם ענה וקיבל שבת עמהם אינו יכול להתפלל תפילת חול אלא יתפלל ערבית שתים”.

במה דברים אמורים, כאשר כל הציבור מקבלים שבת וממילא קבלת אמת היא, אבל אדם שמקבל לבדו שבת מוקדם ופתאום נזכר שלא התפלל מנחה, קבלה בטעות היא כי בודאי הוא רוצה להתפלל מנחה, ואין בה ממש, ראה ט”ז סי’ תר ס”ק ב וביאור הלכה סי’ רסא ד”ה אין.

בפרט יש להקל בזה כאשר לא קיבל עליו שבת בתפילה ממש באמירת ברכו או קבלת שבת, אלא רק באמירה בעלמא, שבזה נראה בפוסקים שלא חלה עליו שבת ממש, אלא רק לענין איסור מלאכה, ראה שו”ע סי’ רסא סעי’ א, ד בסתירת הדברים ומה שכתב בזה בס’ מגלת ספר להרב איזנטל.

ומכל מקום יש שהחמירו בזה, ראה רהיטת הדברים בשמירת שבת כהלכתה פרק מו סעי' ה שאינו יכול להתפלל מנחה אלא יתפלל ערבית שתים, או יערוך מהר התרת נדרים ויבטל את קבלתו.

מקורות:

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל