לתרומות לחץ כאן

לימוד למבחן בשבת / קריאת שמע על המיטה בשכיבה

שאלה:

בס"ד שלום רב לכבוד הרב, א. במידה ויש לי שבוע הבא מבחן מתכונת בהיסטוריה. והנושאים בבחינה כוללים דברים כמו על השואה, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. כמעט ואין לי זמן ללמוד. אפשר ללמוד את זה בשבת? ב. האם מותר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, (לא הברכה) כשאני שוכב? וכן, האם מותר לומר זאת ללא כיפה אם אני מכסה את הראש בכרית?

תשובה:

שלום רב.

בנוגע ללימוד למבחן, אם מטרת הלימוד היא גם כדי להחכים, וגם כדי לדעת במבחן מותר, אבל אם כל מטרת הלימוד הוא רק כדי להצליח במבחן, ואין לך שום עניין בעצם לימוד החכמה, אין ללמוד זאת בשבת.

בנוגע לקריאת שמע בשכיבה, אם כבר קרא את הקריאה של חובה [וכגון שהתפלל ערבית בזמנה אחר צאת הכוכבים], יכול לומר בשכיבה וראוי שיטה על צידו ויש מהדרים לשבת אבל זה ממש הידור, אבל אם התפלל בפלג המנחה ועכשיו הוא קורא לשם חובה, יש לשבת. 

כדאי ללבוש כיפה, ובכלל ראוי לישון עם כיפה.

מקורות:

א. בשולחן ערוך סימן ש”ז סעיף י”ז הובאו ב’ שיטות אם מותר ללמוד בשבת דברים אחרים לבד מדברי תורה, וכתב המשנה ברורה שם ס”ק ס”ה שהמנהג להקל בזה, אך לירא שמים יש להחמיר בזה. ויעוי’ בסימן ר”צ סק”ג כתב שלא ירבה בדברים אחרים יותר מדאי. במה דברים אמורים, כשמטרת הלימוד היא כדי להחכים, אבל כאשר כל המטרה היא לצורך הצלחה במבחן עיין בשמירת שבת כהלכתו פרק כ”ח הערה קס”ח – ר”ו – ר”ז שהגרש”ז אויערבך זצ”ל דן לאוסרו משום איסור הכנה משבת לחול.

בכל מקרה אין לומר בפיו על דברים אף אם הם מותרים לעשותם בשבת שעושה זאת לצורך מחר, כמבואר במשנ”ב סי’ רצ סק”ד.

ב. משנה ברורה סי' רלט ס"ק ו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל