לתרומות לחץ כאן

השקפת התורה על המדינה

שאלה:

שלום כבוד הרב, אני אברך, ברצוני לשאול על ההשקפה החרדית כלפי תקומת מדינת ישראל והתהליך האלוקי בו אנו נמצאים, אשמח אם כבוד הרב יורנו דעתו על הדברים שאכתוב. ובכן, הטענות שבדרך כלל אני שומע מהצד החרדי שסובר שהקמת המדינה היא מאורע נטרלי -לא שמח לא עצוב,/עצוב/רק קצת שמח, הם, א)הציונים חילנו הרבה יהודים בקום המדינה, ב) האופי של יום העצמאות חילוני יחסית, ג)המדינה מבליטה כוחי ועוצם ידי, ד)חילול ה' שמדינה יהודית לא הולכת כמו התורה .ה)טימאו את הארץ , מחללים פלטרין של מלך ולכן עדיף שלא היו מגיעים הרבה יהודים ,ו) האופי של המדינה חילוני ולא לזה פיללנו, ז) הקימו את המדינה אנשים חוטאים, ח)המדינה היא לא גדר של מלכות אמיתית, ט) עדיף שלא תקום מדינה יהודית במצב שהיא עושה חטאים. נראה שכל הטענות אינם קשורות לגופו של דיון, כמובן שיש בהם הרבה מן האמת ,אך טענות אלה היו נכונות ומתבקשות, אם הייתי מבקש לומר שכל מקימי המדינה הם צדיקים, ויש ללכת בדרכם וכדומה , או אם הייתי קורא לאנשים להתחלן וכו.. אך כאשר הדיון מתמקד בשאלה , האם בסופו של דבר הקמת המדינה היא מאורע משמח, הטענות האלה לא קשורות . כלומר זה שאנשים מספרים על בעיות רוחניות במדינה, זה לא קשור במדינה , אלא זה נושא אחר, .בכן ברצוני להציג מדוע הטענות חלשות מאד,לענ"יד מבחינה רוחנית לא חלה התדרדרות בעקבות המדינה, שהרי יש לזכור שגם לולא המדינה המצב היה בעייתי , הרי ההשכלה קדמה למדינה, בנוסף , נראה שהמצב הרוחני בחו"ל כיום לא יותר טוב מפה , רפורמים , התבוללות , וכן המדינה ע"י חוקי הנישואין, כשרות, חוק חמץ, חזיר ועוד , שומרת על החילונים שלא יעשו כעולה על רוחם, דבר שאלולי החילונים היו בארץ ,בחו"ל היה הרבה יותר פרוץ. נכון שהשתמשו במדינה לחלן בקום המדינה, אך יתכן שגם ללא המדינה הם היו מתחלנים, בנוסף אפשר אולי לומר שאין זה אשמת "המדינה" אלא אשמת מנהיג פלוני ,.ואם יואמרו שאכן גם ללא המדינה היה המצב הרוחני בעייתי , אך בפועל ע"י המדינה חילנו והעוון עליה, יש לומר שאכן אמת הדבר, אך המדינה עשתה גם הרבה מצוות, ושמרה על יהודים מחילוניות, וכן היא תומכת בתורה , וגם מחוקקת חוקים טובים. כך שאין יתרון לטענה נגד המדינה מבחינת תוצאותיה הרוחניות. לגבי הטענה שחילונים הקימו את המדינה, ראשית ,לא רק חילונים פעלו להקמתה, ושנית , איזה גריעותא יש בכך לנידוננו, וכי אם גוי היה מציל יהודי ממוות לא היינו מודים לה' ושמחים באותו יום?.. לגבי הטענה של חילול ה' , מצד שני, יש קידוש ה' בעולם, כשרואים שישראל חוזרים לארצם אחרי הגלות, ודבר זה ממש מערער על הנצרות. לגבי הטענה נגד החילונים שעושים חטאים בארץ ישראל ומחללים אותה , יש לענות, שקודם כל , יש לזכור שיש בארץ כמות גדולה של יהודים דתיים , שזוכים להיות בארץ בצורה תקינה, ורק הם מונים הרבה יותר מכלל היהודים שהיו בארץ לאורך הגלות. בנוסף מי החליט שעדיף שחילוני יוותר על מצוות ישוב הארץ בשל הטענה שהוא , חוטא בה ויש בכך פגם,?. בנוסף הרי אפשר לטעון שיש רבים שהם תינוקות שנשבו , ולכן חומרת הפגיעה שלהם בקדושת הארץ נמוכה, וגם אם אינם כתינוקות שנשבו, וודאי שרובם ככולם לא מודעים לרמת חומרת מעשיהם, ויש בכך פחות פגם. בנוסף יש לזכור שכך המצב עכשיו , אך בעז"ה בעתיד, ככל הנראה בשל ריבוי טבעי המדינה תהיה הרבה יותר דתית, ואז נבין כי היה שווה מראש להקים המדינה בשל תקוות העתיד, ( טענה זאת חזקה וטובה לעוד קושיות שהצגתי בראש המאמר).ועוד יש לומר , שקשה מאד עפ"י המקורות(ואין כאן מקום להאריך) וכן עפ"י סברה, שה' הביא אותנו לפה , ולאחר מכן כולנו נחזור לחו"ל , ורק אח"כ תתחיל הגאולה מחדש , ולכן יש להתיחס להקמת המדינה , עפ"י הסתכלות לטווח הרחוק, ועפ"י זה יש לומר , שאפילו אם הכל היה נראה רע מבחינה רוחנית, (דבר שלא נכון, כאמור)היה עלינו לשמוח בהקמת המדינה, כי הינו מבינים שבסוף הכל יתהפך לטובה , ואז יצא שהקמת המדינה , שתרמה רבות מאד לקיבוץ גלויות, מהווה בסיס שעליו נשענת הגאולה השלמה.. טענה חזקה לטובת המדינה היא: הצלת ישראל, שהרי ברור לכל יודע היסטוריה, שבגלות היו הרבה פוגרומים, גזרות ,השפלות, ורדיפות שונות ומשונות נגד היהודים וכיום תנאי החיים הרבה יותר טובים ומכובדים לישראל.!! לגבי הטענה שלא פיללנו לגאלה כזאת עם מצב רוחני ירוד, יש לענות שאכן יש הרבה לאן להתקדם , ואף אחד לא בא לומר, שהמצב תקין , אך יש לזכור שהכל יחסי בחיים, וחז"ל אמרו שהגאולה קמעה קמעה, ובפועל המצב היום הרבה יותר טוב מלפני קום המדינה, וכן אמרו שהגאולה יכולה לבוא אפילו בדור שכולו חייב, ולכן בכל זאת יש לשמוח מאד על מאורע זה. וגם שישראל יצאו ממצרים , הם היו לפני מתן תורה , ולפני הכניסה לארץ, ובשל כך , נגיד שלא היה לשמוח כבר ביציאת מצריים?, וכבר אמרו רבותינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה דיינו. לגבי הטענה שהמדינה היא לא מלכות אמתית, ראשית יש רבים שחולקים על כך , שנית לא כל כך מבין מזה משנה לדיון… לסיכום ,לענ"ד נראה שהמצב הרוחני לא נפגע כתוצאה מהקמת המדינה, ומצד שני זכינו מאת ה' , ליישוב הארץ עצום, התגשמות ברכת "תקע בשופר" , ולהגנה והצלה של עמ"י . ואם יאמרו , שהטענות מענינות , אך בפועל גדולי הדור לא כל כך סברו כך , יש לומר שטעות היא. שהרי כל רבני הציבור הלאומי כן סוברים כך, והם נתח משמעותי מרבני ישראל( אלא אם כן אנשים מעדיפים לחשוד בכשרים , ולא לכבד את דעת גדולים אלו, ויש בכך בחינת החטא שאנו אמורים לתקן בעומר, שהרי הם מצהירים שהם מחוייבים לגמרא ולשו"ע, ויש רבים שהולכים לאורם,)ובנוסף יש לדעת שהרבה מגדולי האחרונים הספרדים, וגם חלק מהאשכנזים מהציבור "החרדי" גילו דעתם במפורש על שמחה משמעותית ביום העצמאות, וישנו ספר " אתחלתא היא" שליקט את דעת גדולי ישראל בעיניין, ומביא ציטוטים מפורשים של גדולים אלו, נביא חלק קטן מהגאונים הגדולים המובאים שם. הרב עוזיאל, הרב פרנק, הרב הרצוג, הציץ אליעזר, הרב יצחק ניסים, הרב אונטרמן, הרב אליהו, הרב עובדיה הדאיה, הרב אבורביע, הרב חיים חורי, רבה של ג'רבא – תוניס, המקובל ר' מרדכי עטיה, הרב משה כלפון הכהן רבה של ג'רבא, הרב שרעבי, הרב זוין מחבר איצקלופדיה תלמודית, הרב לוי סעדיה נחמני, הבבא חאקי, הרב יוסף משאש, הרב שלום משאש, הרב חיים דוד הלוי, הרב גץ, הרב יעקב חי ציון עדס ראש ישיבת פורת יוסף, הרב ראובן מרגליות, הרב טולדאנו בעל "הים הגדול" ועוד, משום מה בציבור החרדי יש שהשתיקו את דעתם של גדולים אלה, בנוסף אפשר לומר שחלק מהרבנים שלא יצאו בעד המדינה בהקמתה , יודו שהמצב שונה כיום, שהרי היום יותר ניכר שהמדינה תרמה רבות לגאולה ע"י קיבוץ הגלויות, וכן היום אולי יותר רואים שהמצב הרוחני בארץ לא פחות טוב מחו"ל, וכן היום יש פחות אנטי דתיים לעומת דור ההקמה. לכן לעניות דעתי נראה, שהדעה שסוברת שיש לשמוח ביום העצמאות , לא לומר תחנון, ולומר הלל ( בלי ברכה) חזקה הרבה יותר מהדעה הנגדית, ונראה שבציבור החרדי מעדיפים להעלים את האמת הזאת, יתכן מתוך חשש לקלקול הציבור ע"י מגע עם חילונים, ויתכן בשל טענות פחות טובות. אם כך הדבר , האם אי אפשר להאמין בציבור שיכיל את מורכבות הדברים, כלומר, מצד אחד שיבין שהקמת המדינה היא מאורע משמח וגדול , ויש בכך תהליך גאולה גדול לנגד עיננו, ומאידך , אין זה אומר כלל שיש להתחבר לחילונים, וללמוד מדרכיהם, כמובן שיש לשמור על הסגנון החרדי, וכמובן שאין זה אומר שצריך ללכת לצבא ( אם כי לעניות דעתי ,יש גם על מה לדון שם ברמה מסויימת)וכמובן לזכור שללא התורה אין קיום לעולם?. הרי יש ציבור גדול , שרואה דבר גדול בהקמת המדינה ויחד עם זאת משקע בתורה, כמו אנשי הישיבות החרדלי"ם- דת"ל – תורני.( ושוב, אין זה אומר שצריך להפוך להית בדיוק בסגנון שלהם להתגייס וכו..) והם רואים ברכה בעמלם. יתרונות נוספים שאפשר להשיג ע"י הכרה בחשיבות המדינה הם: חיזוק האמונה , ע"י כך שנראה כיצד נבואות הגאולה מתממשות בדורנו, בנוסף , נראה שעם השנים הציבור החרדי יפתח יותר ויותר לחברה הישראלית,( לעומת חלק מסויים שעתיד להקצין את ההתבדלות , כדרכם של תהליכים, שכבר מתגשמים לנגד עיננו..) יתכן שעדיף שההפתחות הזאת תעשה בהדרגה ובצורה מבוקרת ע"י גדולי הדור , מתוך דעת תורה , ולא ע"י הרחוב.., כמובן אלה רק רעיונות שלי וגדולי הדור יכריעו כיצד נכון לנהוג! שאלה נוספת: האם לא ראוי לפחות ביום ירושלים להחדיר בציבור החרדי אמירת הלל? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה:

שלום וברכה

מחמת אריכות הדברים, וגם מחמת הצדק הרב שיש בחלקם הגדול, לא ראיתי צורך להתייחס באופן פרטני, רק אומר כך והדברים נכתבו כבר הרבה פעמים כאן באתר, כפי שנציין עוד מעט, עכ"פ ברור שעצם היות עם ישראל יכולים לגור באופן חופשי בארץ הקודש ולקיים את המצוות בשלום ובבטחה יחסית, זה דבר עצום שאין לשער ואין לתאר, ומי לא נכסף לכך ב2000 שנה האחרונות, וזה דבר שיש לשמוח בו ביותר. כמו כן לאידך גיסא, זה שרוב העם היושב בציון אינו יודע את אלוקיו ומתרחק ממנו משנה לשנה יותר ויותר, זה גם נכון ודבר עצוב מאוד, אין לו בהכרח קשר עם המדינה והקמתה, זה אני מסכים, יש ב200 שנה האחרונות תהליך כלל עולמי של התחלנות, והיהודים שהגיעו לארה"ב לא נראים יותר טוב… זה נכון, ואולי במידה מסויימת במדינה כן יש כבר הרבה יותר מודעות והרבה פחות התבוללות וזה גם דבר נפלא, אבל כאשר מסתכלים על כל הענין לא באופן של האם המדינה הזיקה או הועילה, אלא האם אני כבר בגאולה או רק בסוף הגלות, למרות שההבדל הוא דק, הרי שגאולה קשה לומר במצב כזה שמבחינה רוחנית אנחנו במצב כזה, וגם מבחינת הארץ חילולי השבת רק מתרבים מיום ליום, הפריצות והתועבות הם דבר שב"ה שאנחנו לא נחשפים אליו בגלל הניתוק שלנו מתיקשורת חיצונית ומאינטרנט, אבל זה פשוט הדיוטה התחתונה ביותר. לכן יש הרבה לשמוח ולהודות על העבר, הזכות העצומה, הניסים הגלויים שרק עיוור אינו רואה, ויחד עם זאת להתפלל לבורא העולם לגאולה וגילוי כבוד שמים.

הנושא של ההלל לטעמי קצת יצא מפרופורציה… בעיני אמירת הלל כן או לא היא שאלה הלכתית ולא לאומית השקפתית… הניסים גלויים אבל אנחנו לא מחדשים חגים ולא נוסחאות בתפילה ולא מצוות חדשות, מאוד חורה לי לראות בסידור התפילה את סדר יום העצמאות, בעיני כל מילה בתפילה יש בה סודות נשגבים והיא לא משהו שבדורות האחרונים יכולים כך להתערב בו. הגיע הזמן שנפריד בין רגש לאומי שאינו בהכרח דתי לבין נוסח התפילה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. מס' שאלות לכבוד הרב על דבריו, הרב אומר, שאנחנו עדיין רק בסוף הגלות מבחינה הרוחנית של עמ"י, זה נכון, אבל מה זה משנה לדיון? הרי בסופו של דבר הרב מסכים שהמצב בכלליותו הרבה יותר טוב מלפני המדינה, ולכן הקושיא במקומה עומדת על הציבור החרדי שלא מגדיר את הקמת המדינה כדבר שמח. דרך אגב גם הרבנים שהורו לשמוח על המדינה אינם אומרים שאנחנו ממש קרובים לסוף הגאולה, הרי הם אומרים שהקמת המדינה היא אתחלתא דגאולה,ודרך אגב כמדומני שההגדרה היותר פשוטה של גאולה, היא פשוט שעם שב לארצו..,וכך מובא במהר"ל למשל. לגבי ההלל , למה יש בעיה לומר הלל בלי ברכה, ועוד שלא מדובר פה שמוסיפים משהו באמצע 18 או ברכות קריאת שמע, לכאורה אין בכך גריעותא, ועוד, שאם זאת הבעיה, אז לפחות לומר הלל אחר התפילה…איני מבין ,הרי מי שאומר הלל גם טוען שאין זה מסיבה השקפתית גרידא אלא שיש לכך מקורות הלכתיים מבוססים,והרי ידוע לאורך הדורות שהיו קהילות שתיקנו ימי שמחה על ניסים שארעו להם .בקשר לחילוק בין לאומי להילכתי , איני מבין זאת, כלומר מדוע להגדיר זאת כדברים שונים, שמחה על ניסי ה' שמקבץ אותנו מהעמים ואנו הופכים לעם מאוחד זה לא דבר קדוש? הרי אם זה חלק מהגאולה אז התורה רואה בזה ערך גדול, אז למה להגיד שזה לא חלק מהקודש ,אלא רגש לאומי גרידא ומנותק? וכי אין ערך ל" עם ישראל"? , היהדות רואה ערך גדול בציבוריות, וישנם הלכות ציבור והכלל. תודה

 2. כפי שהסברתי לעיל ובעוד הרבה תשובות באתר, ואני שב ומסביר, יש כאן כמה נקודות משמעותיות: א. יש נושא חינוכי עקרוני, ברגע שמדובר בחג לאומי חילוני, אנחנו לא רוצים בו חלק, כדי שהנוער ובכלל לא יטעו לחשוב שגיבורי האומה הם מפקדי צבא חילוניים או מנהיגים ציוניים, אלא רק גדולי תורה שהם חוד החית של עם ישראל, בני תורה וכו', ואדרבה כל אדם חילוני מסכן במעשיו את קיומינו כאן, שהרי כבר נאמר שכשעם ישראל חוטאים הארץ מקיאה אותנו. הבידול הזה חיוני כדי להצמיח דור חדש של יהודים מבקשי ה' גדולי תורה ומדקדקים במצוות. הקירבה התרבותית לציבור החילוני מביאה לנשירה עצומה ורדידות דתית, כפי שאכן קורה לצערנו בקרב חלקים רבים של הציבור הדתי לאומי. לכן, גם אם היינו רוצים לציין יום לחגיגה זו או בכלל, היינו נמנעים מכך כדי למנוע את הטעות הזו, ובודאי לא באותו היום.
  ב. יש להבדיל הבדל גדול בין שיבת ציון והזכות לגור כאן, לבין השמחה עם עצם המדינה כריבון מחוקק ושופט, שבזה יש חילול ה' נורא ואיום, שהרי המדינה בכל מעשיה סותרת את התורה. לכן לא ניתן להשתתף בחג לאומי שהוא חלק מסדרי המדינה החילונית.
  ג. חג למשפחה או עיר זה דבר אחד, וקביעת חג כלל יהודי זה דבר אחר, אין לנו רשות להוסיף על המצוות.
  ד. נכון שאין איסור לומר פרקי הודיה, אבל כשנעשה נוסח קבוע של תפילה זה כבר זילות של המושג תפילה!
  ה. עלינו לחד ולשנן לעצמנו כל הזמן שעם כל ההודיה על הנס אנחנו עוד רחוקים מהתכלית.
  ו. אין משמעות עקרונית לשאלה אם זה סוף הגלות או תחילת הגאולה, רק כתבתי זאת כדי לחדד שהנס לא הושלם, חילולי השבת הפריצות ועוד הם השולטים, ועם כל ההודיה עוד לא עת החג.
  ז. מה שכתבתי שמדובר ברגש לאומי מנותק, הוא משום שעם כל הכבוד ועם יד על הלב, פתאום נהיים צדיקים וחוששים שמא ח"ו יש חיוב לומר הלל ושלא נמנע חלילה… זה לא הענין… הרבה אנשים נכנס בהם רגש לאומי ורצון טבעי אנושי לשלוט ולא רק קדושת א"י היא שמענינת אותם… ולכן כדי למנוע תחושה פסולה זו מאיתנו ובעיקר מהצעירים שבינינו אנחנו לא משתתפים בחגים לאומיים בטח לא אלו שנקבעים על ידי חילונים. עדיף לנו לוותר על ההודיה הציבורית הזו ובלבד שלא נבוא לטעות ולרגש פסול או חוסר רגש לכל הטומאה ששוררת סביבותינו

 3. שלום כבוד הרב!
  רציתי לשאול, האם לפי התורה, תלמידי חכמים שומרים שומרים על עמ"י יותר מאשר חיילים? אני לא שואלת כדי להבין מי יותר טוב ממי, אלא כדי להבין את הפורפורציות בין הדברים. יש קולות. שאומרים שבלי הצבא נמות(שזה כוחי ועוצם ידי בעיניי) ויש קולות שללא התורה אין קיום לכל העולם, ק"ו לצבא.
  מה התורה אומרת?

 4. התשובה היא פשוטה וכתובה בפירוש בתורה בתחילת פרשת בחוקותי, אין ספק שכל הקיום שלנו בארץ הזו וכל האפשרות של הצבא לנצח את אויבינו זה רק בזכות לימוד התורה ושמירת המצוות, יש בענין זה שתי הבטחות: א. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. ב. יניס אחד אלף ושנים רבבה, כלומר הצבא ינצח באופן בלתי פרופורציונלי לכוחו. כך שצריך צבא כדי שלא לעשות סתם ניסים גלויים שאיננו ראויים להם, אבל סוד הצלחתו וסוד הקיום שלנו בארץ הוא רק התורה והמצות. על כך שלא שומרים מצוות נאמר בתורה: "אז תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה"…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל