תרומות – לחץ כאן

מכירת חמץ עם ערב קבלן

שאלה:

שלום רציתי לברר האם מכירת חמץ באתר שלכם היא עם ערב קבלן? או ללא ערב קבלן. תודה

תשובה:

אכן, במכירה שלנו אנו עושים זאת עם ערב קבלן.

בשו"ע הרב (הלכות מכירת חמץ שבסוף חלק או"ח) כתב שיש צורך שיעמיד הגוי ערב קבלן על המעות שנשאר חייב. וזאת בכדי שהמכירה תהיה רצינית, שרירה וקיימת גם כאשר הגוי הקונה הוא עני ואין באפשרותו לשלם סכום גדול כל כך עבור כל החמץ של כלל המוכרים. ובעקבותיו כתבו כזאת רבים מהפוסקים, ובשדי חמד (מערכת חמץ ומצה סימן ט אות י) הגם שהאריך להביא שיטות החולקים בזה, מכל מקום סיים שהנהיג מזה כמה שנים לעשות כדברי שו"ע הרב משום מהיות טוב, לחוש לדברי קדשו. אלא שאף שיש להחמיר לעשות כן, מכל מקום הנוהגים שלא לעשות כן, יש להם על מה לסמוך, ואדרבה יש שערערו על הנוהגים כן מכמה פנים.

יוגדש, כי ערב קבלן אינו "עוד אחד מהקנינים" הנעשים, אלא נותן תוקף אמיתי למכירה עצמה.

אולם, חומרה זאת אינה נוגעת לכל אדם המרשה את הרב למכור את חמצו, אלא רק לבית הדין או לרב שמוכר את החמץ בערב הפסח לגוי, שידאג לכך שיהיה ערב קבלן שיחתום על שטר המכירה, ויקבל על עצמו להשלים את סכום המכירה אחר הפסח, כאשר יבקש הנכרי לקיים את המכירה. אגב, הגאון רבי צבי פסח פראנק רבה של ירושלים העמיד לצורך כך את הגאון רבי חיים שלמה רוזנטל הרב של שערי חסד, שהוא יהיה הערב קבלן.

לצורך קיום דינו של שולחן ערוך הרב, לכתחילה ראוי שעל השטר של המכירה יחתום הערב כערב קבלן, קודם שימסרו את השטר לידי הגוי הקונה (עי' בזה בספר משפט המכירה עמ' תקט). [ויש שכתבו להזהר לכתוב בשטר "ועל המותר עד תשלום כל הסך הנ"ל וכו' "כבר קיבלתי ממנו חתימת ידו" וכו', כדי שלא יהיה כערב שלאחר מתן מעות (עיין שם עמ' תקי).] כמו כן יעשו עמו בית הדין או הרב המוכר קנין סודר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל