לתרומות לחץ כאן

לא תחנם – מתנת חינם לאדם שאינו עובד ע"ז

שאלה:

שלום לרב , רציתי לדעת לגבי איסור "לא תחנם" לעניין מתנת חינם לגוי שאינו עובד (ע"ז) – מוסלמי , האם זה אסור או מותר ? או שיש מיקרים שיש להקל ? מה היתה דעתו של מרן עובדיה יוסף זצ"ל בנושא אם ידוע ? ואם יש מקור לעיון לצורך לימוד בבקשה . יום טוב .

תשובה:

יש נידון בפוסקים האם איסור זה כולל גם מוסלמים. הנידון החל כבר בבית יוסף (יו"ד סי' רמט) שכתב שאין חילוק איזה גוי ולעולם אסור למכור קרקע לגוי בארץ ישראל. והגר"ח פלאג'י בשו"ת נשמת כל חי סי' נד הביא מהרשב"א בתשובה ח"א סי' ח' שאין זה אלא בגוי שעובד ע"ז. ורבים מהפוסקים כבר דנים בזה. ולמעשה לא מקילים סתם כך כשאין נימוק אחר. על דעתו של מרן הגר"ע ראה בשו"ת יביע אומר ח"ז יו"ד סימן יב. וח"י או"ח סימן טז.

בתחילה חשבתי לומר שאולי כל הנידון הנ"ל הוא רק לגבי לא למכור להם קרקע בארץ ישראל. אבל לגבי לתת להם מתנה אולי לכו"ע אסור. והטעם משום שבגמרא בחולין ז,א שם הובא הסיפור של רבי פנחס בן יאיר שרצה לעבור את הנהר וביקש שיפסיק לזרום, אמר לו הנהר אני גם עושה רצון קוני שכך שאני זורם ובכך אני וודאי מקיים רצון קוני, אתה שהולך לפדיון שבויים אולי לא תצליח. אבל רבי פנחס בן יאיר גזר על הנהר והוא פסק, וכך גם עבור הערבי שליווה אותו. ובספר כפתור ופרח שואל כיצד נתן כזו מתנה לגוי הרי יש איסור לא תחנם, וביאר שמאחר שאם לא היה עושה כן היה חילול ה' ממילא אין לא תחנם כי זה למטרת קידוש ה'. כלומר, ללא התירוץ הזה סבר הכפתור ופרח שיש כאן איסור לא תחנם למרות שמדובר היה בערבי.. אולם המעיין ברשב"א שם יראה שגם הוא מדבר על האיסור של לתת מתנות לגוי, א"כ המחלוקת הדיון הנ"ל קיים בכל איסורי לא תחנם. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. שלום ומחילה, קראתי את התשובה וחשבתי על כך, שאותו ערבי כלל לא היה מוסלמי אלא עובד ע"ז, שהרי רבי פנחס בן יאיר היה תנא שחי במאה השניה למניינם, והאסלאם התחיל רק במאה השביעית למניינם. מכאן שאולי לא ניתן להסיק שהכפתור ופרח לא חילק בין מוסלמים לעובדי ע"ז?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל