תרומות – לחץ כאן

פרטים כיצד תהליך הדיון בב"ד

שאלה:

בס"ד שלום לכבוד הרב, שאלה: גבי הלכות דיינות, אחרי שמקבלים בב"ד הבעלי דינים וכל חד וחד מספר לדיינים צד שלו בדיון, ונתקבלה טענותיהם. מה הבא בדיון? דהיינו מתי הדיינים ישבו ויעשו כל משא ומתן על הנדון ויגיעו להחטלה ויזמינו הבעלי דינם שוב כדי לפסוק הדין? (נניח שכבר באו העדים עם בעלי דינים וכבר נרשם את הכל) תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה,

מעיקר הדין אחר ששמעו את טענות הצדדים וקיבלו את העדים, יוצאים הצדדים החוצה והדיינים נושאים ונותנים בדבר, וכדברי השולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן יח סעיף א: "ולאחר שיקבלו עדותם יוציאו כל אדם לחוץ, וישאו ויתנו בדבר. אם יסכימו לדעת אחת, מוטב; ואם לאו, ילכו אחר הרוב. ואחר שהחליטו על פסק הדין, קוראים להם שנית והגדול שבדיינים אומר לפניהם את פסק הדין, וכמו שכתב השולחן ערוך חושן סימן יט סעיף א: "אחר שנשאו ונתנו בדבר מכניסים הבעלי הדינים, וגדול שבדיינים אומר: איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב.

אמנם כיום נהגו בכל בתי דינים שבישראל שאחר שמיעת שני הצדדים, דנים הדיינים בינם לבין עצמם, ושולחים את הפסק דין כתוב וחתום לביתם של הצדדים, ולא מקראים לפניהם את הפסק דין. 

בהצלחה.

מקורות:

ראה בספר סדר הדין פרק ח סעיפים ו – ט. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל