מתנות לאביונים – לחץ כאן

קימה בפני הרב, כמה פעמים ביום?

שאלה:

שלום לרבנים.לפי סתימת מרן משמע שקמים כל פעם שרב עובר בארבע אמות אני שואל וכי כל פעם שהרב לוקח ספר או הולך לשירותים לעמוד שוב ושוב? 

תשובה:

שלום רב.

נחלקו הפוסקים בשאלה זו לענין קימה בפני אביו ואמו ורבו, אם צריך לקום בכל פעם ופעם או רק ב’ פעמים ביום שחרית וערבית, ובאדם זקן נראה שלכולי עלמא אינו צריך לקום אלא ב’ פעמים ביום [ואגב החיוב הוא רק בזקן בן שבעים ומעלה].

מקורות:

בגמרא קידושין לג,ב נפסק דין זה לענין תלמיד חכם, ונחלקו הראשונים שם אם לפסוק דין זה הלכה למעשה, וברמ”א סי’ רמ”ב סט”ז הביא דין זה בשם יש אומרים, ופסק שאינו חייב לקום בכל פעם (ע”ש בש”ך שכתב ששינה מלשון הרמב”ם), ובחיי אדם כלל ס”ז ס”ז כתב שהוא הדין לענין אביו ואמו, ועי’ בערוך השולחן שם סכ”ד שהסתפק בזה, ובשבט הלוי חלק ה’ סימן ק”ל כתב שבאדם זקן אינו חייב לקום בכל פעם לכולי עלמא, אמנם בספר חסידים סי’ כ”ג כתב שגם הרואה אדם זקן חייב לקום אפילו מאה פעמים ביום, אך נראה שכוונתו לתלמיד חכם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל