שכר שכיר

שאלה:

בס"ד אחד לקח איש שיעשה בעדו איזה עבודה בעריכת ספר, הספר מתחלק לעשרה פרקים, הסכמנו על מחיר של 5000 דאלער, והעובד ביקש שיחלקו התשלומין על עשרה שבועות, והגם שהסכימו שהעבודה יוגמר לפני עשרה שבועות, אמר העובד שניקל לו יותר שיתחלק התשלומין לעשרה, 500 לשבוע. העובד התחיל עבודתו בפרשת שמות, ואמר שיגמור העבודה בסוף פרשת משפטים, לא יאוחר מסוף פרשת תרומה, למעשה בסוף פרשת תצוה עדיין לא גמר רק ששה פרקים. עד פרשת תרומה שילמו אותו בכל שבוע 500 דאלער, למעשה כאשר הגיע זמן שצריכים לגמור, וראה הבעה"ב שהמלאכה מתאחר, ואם לא יגמור לאיזה זמן מסוים יתכן שהבעה"ב יקח אחר שיגמור העבודה, כי יש לו זמן מסוים אימתי שצריך ליכנס לדפוס, עשה הבעה"ב חשבון, הן אמת שהעשרה פרקים אין פרק אחד שוה לחבירו, יש גדולים ויש קטנים, למעשה הוא מחלק ה5000 דאלער, 500 לכל פרק הגם שאין גודלם שוה, ועל כן אמר להעובד בפרשת משפטים, אחר שכבר שילם לו 4000 דאלער, שהתשלומין הבא יהיה כאשר יגמור פרק שביעי, וכן כל תשלומין מכאן ולהבא יהיה כשיגמור פרק אחד, ולא קשור להשבועות, כיון שכבר איחר הזמן. למעשה העובד טוען שיש בו משום לא תעשוק שכר שכיר, עוד יש לו קצת טענה, שהוסיפו על עבודתו קצת ממה שהסכימו מתחלה וזה מאריך קצת, הגם שאף אחרי שהוסיפו על עבודתו עדיין אמר שיתכן לגמרו על פרשת תרומה או תצוה, ולמעשה כבר עומדים לפני פרשת תשא ועדיין יש לו ארבעה פרקים לגמור, מה הדין, צריכים לשלם לפי השבועות או יכולים להמתין עד שיגמור איזה פרק

תשובה:

שלום וברכה, 

עובד ששינה מתנאי העבודה – איחור בזמנים וכדו' – מותר למעביד לקחת עובד אחר שימשיך את העבודה. ולכן יכול גם לשנות את זמני התשלום לעובד הנוכחי. האיסורים של איחורים בתשלום נאמרו כאשר העבודה בוצעה בזמן, והמעביד מונע את התשלום. אבל עבודה שלא הושלמה, והבעה"ב מעוניין לשלם אלא שרוצה לדחוק את העובד – זכותו לעשות כן. ולכן מותר לבעה"ב לשנות את תנאי התשלום שיהיו לפי פרקים ולא לפי שבועות.

שבוע טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל