הצעיף שלי נלקח ויש צעיף זהה לשלי שמונח במקום האם מותר לקחתו?

שאלה:

לפני חודשיים החליפו איתי בבית הכנסת צעיף הצעיף השני עומד על מקומו האם ניתן להשתמש בו

תשובה:

שלום וברכה,

פסק בשו”ע שאם התחלפו כליו בבית המשתה, אסור לו להשתמש בהם. וכן כתב בבן איש חי, שאם רואה שלקחו את שלו, וניכר שהלקיחה הייתה בשגגה, אסור לו לקחת את המעיל של חברו תחת המעיל שלו. שאין יודע להקנות את שלו לחברו. וכן מבואר בכסף הקדשים גבי אדם שהבחין שלקחו את מנעליו, ונשארו מנעלים זהים לשלו בבית המרחץ, שאסור לו לקחת את מנעלי חברו תחת מנעליו, וצידד שבנעליים יש להקל במקום צער גדול, עיי”ש. אמנם בלא צער כיון שהלוקח לקח בשגגה לא מקנה את בגדיו לחברו, ולכן אסור לחבר לקחת את הבגדים שאינם שלו תחת הבגדים שנלקחו ממנו. וכן בערוך השלחן לא נמצא היתר גורף, ואדרבה מדויק משם איסור גורף, שהתיר רק בבית מרחץ שהיה נהוג ומקובל שמסכימים להחלפת מנעלים, מותר. אבל במקום שאין מנהג כזה, אסור להחליף.

ובזמנינו מקפידים אנשים שלא יחליפו איתם בגדים או כל דבר אחר, ולכן אדם שהבחין שנטלו את שלו, ויש חפץ אחר זהה לשלו, אסור לו ליטול את של חברו, כיון שהחבר לא יודע ולא מקנה.

בהצלחה.

מקורות:

שו”ע חו”מ סימן קלו סעיף ב.

בן איש חי ש”ר פרשת כי תצא סעיף י.

ערוך השלחן שם

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל