לתרומות לחץ כאן

ייבום ע"י הפריה חוץ גופית

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א יש לי שאלה תאורטית בנושא יבום בימינו . האם יהיה אפשר לייבם ע"י תרומת? זה פוטר את החשש ביבום שלא לשם שמיים. כמו כן אין במקרה כזה את כל הבעיות הרגילות בתרומת זרע כי היא אלמנה אז אין חשש לממזרות ואנו יודעים ולא מפחדים שיתחתן עם אחותו כי הוא יודע מי משפחתו האסורה עליו. כמו כן אין לנו חשש לשתוקי מאחר שאנו יודעים מי אביו

(למען ההגינות אגיד שדנתי בנושא עם כמוהר"ר אבי סילבצקי ואמר שלדעתו קשה למצוא מי שאומר שמצוות היבום יכולה להתקיים בלי ביאה או מקרים דומים וגם לשיטת הריטבא באבא שאול והשלטי גיבורים שקרה שבא. עליה בלי עדים וצריך גם גט וגם חליצה אינם חד משמעיים ולא בטוח שאפשר לקיים המצווה בלי הביאה)

אשמח לשמוע את דעתו של הרב ולקבל את דעתו במייל תודה רבה הרב

 

תשובה:

שלום רב,

אין אפשרות כזו. ולדעתי יש ברעיון הזה אפילו חשש ממשי לממזרות.

קנין וחלות של יבום נעשה רק ע"י ביאה. כלומר, הרעיון ביבום אכן הוא כפי שאתה אומר להקים זרע לאחיו. אבל כמו בכל מצוות התורה יש רעיון למצווה (שלא תמיד אנו גם יודעים אותה על בוריה) ויש את המצווה בפועל איך היא נעשית. כלומר, לעולם לא שייך להגיע באופן עקיף לרעיון של המצווה ולעקוף את הכללים. זה לא עובד כך אפילו אם המטרה מתקיימת. התורה קובעת את הכללים, וכך שינוי בכללים זה ממש לא המצווה בפועל גם אם המטרה מתקיימת. וזה בדיוק בנידון בראשונים (הרמב"ם והרמב"ן) האם בכלל מותר לנו לעסוק בטעמי המצוות. משום לעולם אין אפשרות לחרוג הכללים. לכן, תמיד המחשבה צריכה להתרכז האם זה תואם את הכללים או לא. ולכן, כאשר הדין הוא ביבום שרק ביאה היא זו שיוצרת חלות יבום, א"כ רק כך ניתן לייבם ואין דרך לייבם באופן אחר. גם אם נעשה בה מאמר והיא צריכה גט ברור שאין זה ייבום אם אין ביאה.

משום כך, לא רק שבאופן הנ"ל לא מתקיימת מצוות ייבום אלא אף יש חשש ממשי לממזרות.

שהרי אשת אחיו גם לאחר שמת היא אסורה לו מדין ערוה. ורק ייבום מתיר אותה. לכן, בכל הסוגיות במסכת יבמות כאשר ישנה איזה ספק בדיני ייבום האפשרות היחידה היא חליצה, משום שאם לא צריך ייבום האישה אסורה לו מדין אשת אחיו. ולכן, אישה זו כל עוד שאין ייבום אסורה לו מחמת זה. ולדעת הגרש"ז אוירבך במנחת שלמה (תניינא סי' קכד) שמצדד לומר שיש ממזרות גם באופן שאין ביאה, כגון – ע"י הפריה חוץ גופית, אם הילד נוצר מבני זוג שהם אסורים זה לזה באיסור ערוה או איסור כרת. א"כ גם במקרה כזה, לדעתו בהחלט תתכן ממזרות שהרי אם אין קניין ייבום היא אשת אח שאסורה לו מדין ערוה. אכן, לא כולם מסכימים אם דעתו של הגרש"ז. האגרות משה (אבה"ע ח"א סי' י' וסי' עא) ועוד רבים אחרים סבורים שממזרות אינה נוצרת בלי ביאת איסור. אבל מאחר שאיני רואה כל סיבה שיש משהו חיובי ברעיון הזה ואין כאן כלל ייבום, א"כ ברור שאסור לעשות זאת ויש לחשוש לדעת הגרש"ז.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל