מטפלת שהודיע על הפסקת העבודה באמצע השנה

שאלה:

מעשה בבעלת משפחתון שהודיעה יום אחד לאמהות באמצע שנה שכיון שהיא אמורה ללדת החל מעוד יומים המשפחתון נסגר לתקופה כיון שהיא לא הצליחה למצוא ממלאת מקום.
האמהות שניסו בבהילות למצוא מקום חלופי מצאו רק מקום פרטי יקר מאד שעלה להם יותר מפי שנים.
השאלות: א. האם יש עליה חיוב למצוא ממלאת מקום כיון שע"פ מידע היא לא הסכימה לשלם לממלאת מקום את כל הכסף שהיא מקבלת על זמן זה אלא רק שכר מינימום וכן ידוע שהיא מצאה מקום לחלק מהילדים וגם לזה היא לא הסכימה.
ב.האם יש עליה חיוב להודיע להורים מספיק זמן מראש על סגירת המשפחתון.
בהתאם להנ"ל האם יש חיוב כלשהו על בעלת המשפחתון או לא.

תשובה:

שלום וברכה,

מותר למטפלת להחליט להפסיק את עבודתה באמצע שנה, ואינה צריכה לדאוג למטפלת אחרת שתמלא את מקומה. אך יש לה להודיע על הפסקת העבודה זמן משוער שיוכלו ההורים להתארגן עם מטפלת אחרת. בדיעבד אם לא הודיעה אין עליה חוב ממוני. ומטפלת שניכר עליה שצריכה ללדת בזמן הקרוב, לכאורה נחשב כהתראה, מראש. ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

קיי"ל שפועל יכול לחזור בו באמצע היום, אפילו שיש הפסד לבעה"ב במציאת פועלים אחרים. שכתוב "עבדי הם" – 'ולא עבדים לעבדים'. כמבואר בשו"ע חו"מ סימן שלג סעיף ג. ומטפלת מוגדרת כפועל ולא כקבלן, כיון שמשועבדת לעבוד בזמן מסוים, ושכרה לפי זמן העבודה.

אמם בדבר האבד גם פועל לא יכול לחזור בו. בפשטות דבר האבד, כאשר השרה פשתן במשרה ע"ד שהפועל יבוא לעבוד, ועכב ביטולו של הפועל לא מצא פועל אחר והתקלקל הפשתן, או שכר חלילים לחתן וכלה, או למת, שביטולו של הפועל יגרום שלא יהיה לו מי שינגן לו בחתונה, באופנים כאלו אסור לפועל לחזור בו באמצע העבודה.

הרמ"א (שם סעיף ה) מחדש שמשרתת שעובדת בבית אדם עשיר, ולא יוכל לעשות את העבודות שלה בעצמו, ביטול המשרתת נחשב לדבר האבד. למרות שאין כאן הפסד של פשתן וכדו' אבל עצם העובדה שלא יוכל להשלים את העבודה בעצמו נחשב לדבר האבד. והקשה הש"ך [שם ס"ק כג] שמקור הדין של הרמ"א הוא מהתרומת הדשן, והתרומת הדשן נשאר בצ"ע, ומדוע קבע הרמ"א דין זה להלכה.

הנתיבות [ס"ק ח] והשב יעקב [הובא בפת"ש שם ס"ק ח] מתרצים על קושיית הש"ך, שלגבי חוב ממון, לא הכריע התרוה"ד שיהיה למשרתת דין של דבר האבד, ולכן לא ניתן לחייבה ולהוריד משכרה. אבל לגבי הדין לגבי הדין של חזרה סובר התרוה"ד שלא יכולה לחזור בה.

ונמצא שמטפלת שרוצה לחזור בה באמצע שנה, למרות שנחשבת לפועל, אך כיון שההורים לא יכולים לשמור על ילדיהם במשך היום – מאחר וצריכים לצאת לעבודה, שווה דינה למשרתת, שלכתחילה לא יכולה לחזור בה, או שתתן מרחב זמן שיוכלו ההורים להתארגן עם מטפלת חילופית. אבל בדיעבד אם חזרה בה, אין עליה חיוב ממוני.

אמנם נראה שמטפלת שצריכה ללדת, וניכרים הדברים, נחשב כהתראה מראש – שיודעים ההורים שהמטפלת צריכה ללדת בזמן הקרוב.

בברכה

נפתלי בן חיים

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל