לקויים בעבודת שיפוץ והשלמתת תשלום

 

לאחר שקיבלו הצדדים את סמכות ביה"ד בקנין וחתמו על שטר בוררות כדין, ולאחר שמיעת טענות שני הצדדים, הן בע"פ והן בכתב, ביקור מומחה מטעם ביה"ד במקום וקבלת חוו"ד ותגובת הצדדים, וביקור נוסף ע"י ביה"ד בדירה ובירור הענין, הוחלט כדלהלן:

  • על פי חוו"ד מומחה ביה"ד, וכן עפ"י התרשמות ביה"ד בדירה, נראה, כי מרבית הליקויים בעבודה אשר נמצאים עדיין בדירה, ניתנים לתיקון. על כן, במידה וצד ב' מעוניין לתקן ו/או להשלים את העבודה על חשבונו, הוא זכאי לעשות כן.
  • ככל שצד א' בכל אופן אינו מעוניין שצד ב' יתקן ו/או ישלים את הניתן לתיקון, עליו להודיע על כך בכתב לביה"ד תוך 10 ימים. ביה"ד יבקש מהמומחה מטעמו לשערך את החיסכון שיש לצד ב' בכך שהוא נמנע מלתקן את הטעון תיקון, וסכום זה יקוזז מיתרת החוב. יש לציין שעלות התיקון ע"י צד ב' בעצמו פחותה מהזמנת אדם חיצוני לביצוע התיקון, ועל המומחה יהיה לקחת זאת בחשבון.
  • באם צד א' מעוניין שצד ב' יתקן ו/או ישלים את הניתן לתיקון, ישליש צד א' שיק סחיר בביה"ד בסכום יתרת החוב שטרם שולם עדיין לצד ב'.
  • לאחר שישליש צד א' את הסכום הנ"ל, יקבל צד ב' רשימה מפורטת מביה"ד של כל התיקונים ו/או ההשלמות אשר עליו לבצע. צד א' רשאי להעביר לביה"ד רשימה עדכנית של הדברים שלדעתו עדיין מצריך טיפול.
  • בסיום העבודה ע"י צד ב', לשביעות רצון מפקח מטעם ביה"ד, תינתן הודעה לצד א' על העברת התשלום האחרון לצד ב', עפ"י שיקול דעת ביה"ד. במידה וברצון צד א' לעכב תשלום זה לצד ב' בגין לקויים בעבודה אשר עדיין קיימים בדירה, יודיע ע"כ לביה"ד והענין יישקל שוב.
  • באשר לשאר התביעות, יכריע ביה"ד בהמשך.

והאמת והשלום אהבו

 

אברהם דרברמדיקר, אב"ד                 ברוך שובקס                   דוד ישעי' סעמיאטיצקי

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל