מתנות לאביונים – לחץ כאן

נטילת ידיים שחרית מנחה וערבית לפני התפילה

שאלה:

לספרדים, האם יש חובה ליטול ידיים לפני תפילת שחרית מנחה וערבית?

תשובה:

שלום רב

לתפילת שחרית ודאי יש חובת נטילה בברכה זה הרי טעם חובת נטילת ידים בבוקר לשיטת הרא"ש.

לגבי מנחה וערבית: יש אומרים שאין צריך כלי, ויש אומרים שצריך כלי, והמנהג להקל שאין נוטלים דווקא בכלי. אינני יודע מה זה טופח על מנת להטפיח, הנטיל היא זכר לכהנים במקדש ויש צורך ברחיצה ממש. בכל מקרה אין ברכה.

מקורות:

עי’ פמ”ג (מש”ז סי’ ד ס”ק טו) שלתפילה אין צריך כלי, וע”ש במשנ”ב סק”ז ובסעיף ז דמשמע שסובר שלתפילה לבד אין חייבים, וכן העלה בקצות השלחן (סי’ יב ס”ד וע”ש בבדה”ש ס”ק ט), אולם בשו”ת ושב הכהן (סי’ א) כתב דלכתחילה יש לדקדק שצריך גם כלי, וכן דעת החיי אדם (ח”א כלל ז ס”ד), וכדעת הגר”א שאף הצריך ברכה.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל