פדיון כפרות עכשיו

לקיחת מאכלים בשבת לצורך סעודת מלווה מלכה – איסור הכנה

שאלה:

בס"ד
הנושא: הכנה משבת לחול.
האם אפשר לקחת מהבית מוצר מזון בשבת אחר הצהריים למקום אחר שהולכים לאכול שם במוצאי שבת.
לדוגמה: אני רוצה לקחת איתי אוכל בשבת אחר הצהריים לבית הכנסת על מנת לאכול את זה שם בסעודת מלווה מלכה.
כנ"ל לגבי להביא בשבת אחה"צ יין להבדלה.
האם יש הבדל אם האוכל ראוי לאכול בשבת אחה"צ או לא. לדוגמה, אם אני לוקח אוכל חלבי בשבת אחה"צ, בעת שאני בשרי, ואוכל לאכול את החלבי רק במוצ"ש.
בברכה
משה

תשובה:

שלום וברכה

כאשר לא ניכר כל כך שזה לצורך חול בדוקא – יש להקל בשעת הצורך.

מקורות:

בחיי אדם כלל קנ”ג ס”ו פסק שאין איסור הכנה בדבר שאינו גמר הפעולה, ולכן התיר בשעת הדחק להביא יין מיום טוב לחבירו, ומקורו מכך שהתירו להניח עירוב תחומין ביום טוב שחל להיות בערב שבת לצורך מחר, כאשר הוא לוקח את העירוב ומניחו במקום שירצה שיהיה שם שביתה בשבת. אך כתב שדוקא בתנאי שזה לצורך מצווה ועושה זאת בעוד היום גדול שאין ניכר הדבר שעושה זאת לצורך מחר, ושיעשה זאת בשינוי.
המ”ב סי’ תרס”ז סק”ו ובשעה”צ סי’ תק”ג סק”ב פסק את דברי החיי אדם להלכה.

ובעיקר דברי החיי אדם נראה לבאר גדר הדבר, דיש שני גדרי איסור הכנה, דבדבר שהוא גמר ענין הרי אם עושה לצורך חול מיקרי מלאכה בשבת או ביום טוב, אך בדבר שאינו גמר ענין אלא טירחה בעלמא כגון להביא יין [או נידון דידן להוציא מאכלים מהפריזר] הרי שאין כאן איסור מלאכה, אלא הגדר הוא שהוא מבזה את השבת בזה שהוא מתנהג בשבת כדרך חול, ולכן אם אין זה ניכר שזה לצורך חול כגון שעוד היום גדול, והוא גם עושה זאת לצורך מצוה, ורק מחמת הדחק אין זה נחשב לבזיון השבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל