לתרומות לחץ כאן

פטירת עובר – מה עושים?

שאלה:

שלום
ילדתי בחודש שלישי בשבוע 12
מה עושים אם חלק הלך לנתיחה וחלק לקבורה
להדליק נר נשמה , מה עושים
כמה זמן מתאבלים

תשובה:

שלום רב,

עם כל הצער שבדבר לא מתאבלים על עובר שנפל, ובודאי לא בשלב כה מוקדם. לא מדליקים נר נשמה ולא עושים כלום.

גם קבורה עובר כזה אינו צריך.

הפוסקים חולקים בנושא האם יש חיוב קבורה בנפל או לא. דעת המגן אברהם (תקכו ס”ק ג’) שיש חיוב קבורה גם בנפלים. וכן כתבו חתם סופר או”ח קמד, שו”ת אבני נזר יו”ד תע”ב, אבני צדק יו”ד קמה, שו”ת מנחת אלעזר ח”א סי’ נב שהאריך בזה. ויש שחולקים וסוברים שאין חיוב קבורה בנפלים, ראה שו”ת בנין ציון קי”ג, ור’ יונתן אייבשיץ בספרו בינה לעיתים על הרמב”ם (הלכות יו”ט פ”ב ה”ג). אולם הלכה למעשה המנהג הוא לקרוב עוברים.

אכן בשו”ת שואל ומשיב (הובא במשמרת שלום אבלות אות קיג) ציין דוקא אם נולד בחודש החמישי כשהוא שלם באבריו. ובשו”ת מהרש”ם ח”ד סי’ קמו ציין כבר על חודש רביעי. אני לא בטוח שהזמנים הללו הם בדוקא, העיקר שיש ראשו ורובו כלומר יש צורה של עובר, אז הוא חייב בקבורה. ראה באבני נזר שם שהביא מהב”י בשם הרמב”ן בסי’ שעד כי מעיקר הדין קבורה הוא בראשו ורובו.

בכל אופן, בשלב כה מוקדם, שעדיין אינו שלשה חודשים (עפ"י ההלכה המדד תמיד הוא כשבועיים לאחר הוסת האחרון. ואילו במדדים הרפואיים הספירה היא לפי מועד וסת אחרון) ודאי שאין כל חובת קבורה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל