לתרומות לחץ כאן

יחוד ונישוק אם מאמצת

שאלה:

אני מאומץ מגיל כ-3 חודשים ואני לא מסוגל לעמוד בהלכה של חיבוק, נישוק ויחוד עם אמי המאמצת זה קשה מדי, גם ככה אני לא אדם של נגיעות ונשיקות, רק בשבת נשיקת שבת שלום ומדי פעם איזה חיבוק אבל אני לא יכול ממש להתנתק מזה.

כמה חמורה העבירה שלי?

תשובה:

שלום וברכה

מגיל תשע אסור לחבק ולנשק את האם המאמצת, ואין חילוק בין אם הוא נשוי או לא נשוי.

האיסור עד גיל מצוות הוא על האם, ומגיל מצוות האיסור הוא גם על הבן.

איסור זה הוא איסור תורה.

יש איסור יחוד בין אב מאמץ לבתו המאומצת מגיל שלוש שנים ומעלה, אלא שאם דלת הבית אינה נעולה יש להקל בכך, והמהודר ביותר שהדלת תהיה פתוחה ממש. אולם, יש בהחלט לסמוך בשעת הדחק כעין זו על כך שהדלת אינה נעולה.

 

 

מקורות:

א. עי’ שו”ת ציץ אליעזר (ח”ו סי’ מ פרק כא, וח”ז סי’ מד-מה) ושו”ת אגרות משה (אהע”ז ח”ד סי’ סד סע’ ב) ומדבריהם שם משמע שאם המאומץ אינו יודע כלל שהוא מאומץ יש מקום להקל בזה עכ”פ כאשר אין זה חיבוק של חיבה ממש, אולם גם לדבריהם אין היתר זה רק כאשר המאומץ אינו יודע, והיינו באופן שאימצוהו כשהיה קטן מוטל בעריסה, אך אם המאומץ יודע על כך שהוא מאומץ אין להקל בזה ואיסורו בזה הוא כשאר כל העריות שבתורה, ואף על דבריהם חלקו רוב הפוסקים עי’ ספר זכרון עקידת יצחק (לר”א בריזל זצ”ל) שנכתב על נושא האימוץ והביא שם דעת הפוסקים בזה והאריך מאד והביא שם את חתימת הדובב מישרים והקהילות יעקב והגר”ע עטיה זצ”ל שכן הלכה שאסור בהם החיבוק והנישוק כמו כל ילד זר אחר, וכן הכריעו הגרש”ז אויערבאך (פ. אברהם סופר, קובץ המעיין תשנד קובץ ד עמ’ 29 ואילך) והגרי”ש אלישיב שליט”א (קובץ הנ”ל).

ב. על יחוד בבת מאומצת ראה חלקת יעקב ח”ב סי’ יז, שו”ת אגרות משה אבהע”ז ח”ד סי’ סד, שו”ת מנחת יצחק ח”ט סי’ קמ.

על ההיתר להתיחד באופן זה כשהדלת אינה נעולה, ראה שו”ת אגרות משה שם סי’ סה, ואף שיש אוסרים באופן זה כיון שהוא רגיל בה ועלולים יותר לבוא לידי עבירה, כמבואר בשו”ת חלקת יעקב שם ובשו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג, מכל מקום הוראת הרבה פוסקים שבשעת הדחק כעין זו שלא נוח באופן קבוע להשאיר דלת פתוחה בכל בוקר, ניתן בהחלט לסמוך על הוראתו של הגר”מ פינשטין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל