הנחת סופגניות על הפלטה בשבת

שאלה:

בס"ד
שלום, רציתי לדעת האם אפשר לשים סופגניה על הפלטה בשבת
והאם יש הבדל בין אשכנזי לספרדי
חודש טוב וחנוכה שמח!

תשובה:

שלום וברכה

לכאורה כיון שהשוקולד או הריבה שבתוך הסופגניה נעשים נוזליים ממש, דינו ככל דבר מוצק שחוזר להיות משקה שהחמיר בשערי תשובה בסי' שיח שיש בו בישול אחר בישול בשבת. לכן יש להמנע מלעשות זאת במקום שזה יכול להגיע לחום של היד סולדת – 45 מעלות. אין בענין זה הבדל בין אשכנזים לספרדים, אלא שלמי שהולך אחרי פסקי הגר"ע יוסף בענין זה של מאכל שרובו יבש ומיעוטו לח יוכל להקל בזה, אלא שכאמור רוב פוסקי זמנינו חלקו בזה על הגר"ע יוסף זצ"ל ואסרו זאת גם לספרדים ובדעת השלחן ערוך, וכן נראה במשנה ברורה שהחמיר בזה לדעת השו"ע.

[אגב בהנחת הסופגניה על הפלטה ממש יש גם שאלה של חזרה בשבת ולא רק של בישול, אמנם גם בזה הקל הגר"ע יוסף שאין איסור הנחת דבר יבש על פלטה בשבת כיון שאינה מקום המיועד לבישול, אבל גם בזה חלקו עליו רוב פוסקי זמנינו והחמירו בזה שלא להניח אלא על גבי סיר אחר המונח על הפלטה, והארכנו בזה בהרבה תשובות כאן באתר].

מקורות:

כידוע איסור בישול אחר בישול אינו אלא במאכל לח אבל במאכל יבש אין בישול אחר בישול ומותר לחמם בשבת מאכל יבש שכבר התבשל כל צרכו, אמנם נחלקו הפוסקים איך הדין במאכל שרובו יבש ומיעוטו לח האם הוא נידון כמאכל יבש שמותר לחממו או לא, דעת המנחת כהן שדנים אותו כמאכל יבש ומותר לחממו אמנם הא”ר [שיח,יא] חולק עליו וסובר שאסור לחממו אף אם רובו יבש. וכן הסכמת הרבה פוסקים עיין באג”מ ח”ד סי’ ע”ד אות ז’, ועיין בספר מאור השבת ח”ב ס”ו שכתב בשם כמה פוסקים שהמנהג להחמיר. וראה עוד בהרחבה כאן.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תמוה, הרי זה ממש דומה לנידון האינפאנד"א סוף סימן שי"ח שהוא מוצק הנימוח ע"י החימום אשר יש בו רק דין של נולד ולא דין של בישול כמבואר במ"ב שם ס"ק ק', ולא היה לרב המשיב לדון מצד הלכות בישול אלא רק מצד הלכות נולד.

    אמנם שמעתי שכיום מוסיפים לריבה מים לא מבושלים (לדלל אותה) וא"כ הוי נידון של בישול.

  2. שלום, נראה דגם הרב אויערבך זצ"ל (שלמי מועד עמוד רמה) כתב שלסופגניה יש דין דבר יבש, ואף על פי שמילאו בה ריבה שהיא דבר נוזלי, מכיון שהרוב בסופגניה הוא יבש ועוד שמדובר בריבה מבושלת, מותר לחמם אותה על הפלטה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל