חתימת החתן והכלה בשטר התנאים

שאלה:

שלום לכבוד הרב
בתנאים שעושין חותמין החתן והכלה, האם העדים צריכים לראות את הכלה חותמת, מה עיקר ההתחייבות קבלת הקנין או חתימה על שטר התנאים
אודה לכבוד הרב אם יאיר לנו גם מקורות
בתודה גדולה לכבוד התורה
יהודה

תשובה:

שלום רב,

באופן כללי, בכל שטר, עיקר ההתחייבות הוא הקנין הנעשה לפני העדים, אז זה בעצם הוראה לעדים שהם יכולים לכתוב שטר ולחתום עליו, ואז השטר מקבל תוקף לכל דבר וענין. ראה שו"ע חו"מ סי' לט סעי' ג'. מה שמחתימים את החתן או את הכלה זה רק למשנה תוקף, אבל כאמור העיקר מצידם זה הקנין. וחתימת העדים. ספציפית בשטר תנאים חתימת החתן או הכלה הרבה פחות רלוונטיים, משום שהם בס"ה מתחייבים על החתונה. מהות השטר הוא ההתחייבות של הצדדים: העומד מצד החתן המתחייב להלבישו וכו', והעומד מצד הכלה.

מקורות:

ראה שו"ת נודע ביהודה קמא יו"ד סי' סח: "ולרווחא דמלתא אני אומר שאפילו טופס שטר זה מוכח מתוכו שמה שנאמר וכל הא דלעיל קבלו עליהם הצדדים הנ"ל קאי רק על המחותנים ולא על החתן והכלה. שהרי התחייבות המחותנים הוא נתינת הנדן והבגדים ושאר דברים אבל החתן והכלה אין שום התחייבות עליהם בדבר הניתן רק עיקר התחייבות שלהם הוא שישאו זה את זה ובדבר זה לא שייך התחייבות וב"כ כי אין התחייבות באי כח הכלה להנשא להחתן זה וכן להיפך לא שייך חיוב זה רק על החתן ולא על באי כחו אבל התחייבות המחותנים כיון שהוא כסף ושוה כסף שייך התחייבות על באי כחם שאם ח"ו ימותו המה אזי באי כחם במקומם הם מחוייבים לסלק כל ההתחייבות וא"כ כיון שנוסח התנאים הוא וכל הא דלעיל קבלו עליהם הצדדים הנ"ל לאשר ולקיים עליהם ועל ב"כ בח"ח ובשד"א ובקנס, איך שייך זה על החתן והכלה כי מה אפוא קיבלו הם על באי כחם אלא ודאי שעל המחותנים נאמר דבר זה….ויותר מהמה אני אומר לרווחא דמלתא דעל הכלה ודאי לא קאי. שהרי בכל מה שנזכר לעיל לא נמצא שום דבר שנתחייבה הכלה שהרי אפילו גוף הנשואין לא נאמר בתנאים התחייבות על הכלה. והתחלת התנאים הוא בלשון הזה".

ראה עוד בספר שלחן העזר אבה"ע סי' ב' סק"ו שכתב שאכן הקנין שמקבלים התחן והכלה אינו אלא לרווחא דמילתא ואינו מעיקר הדין משום שהתחייבות להינשא לךא חל על זה קנין אולם בערוך השולחן סי' נ' סעי' כה רצה לומר ששייך קנין על התחייבות להישא משום שיש כאן לדבריו שיעבוד הגוף.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל