עד קידושין שיש עליו רינונים

שאלה:

שלום וברכה.
אם עד הקידושין היה אדם שהיה מוחזק כרב וירא שמים. אולם לאחר זמן התברר שאין תוכו כברו. ויש עדויות מהרבה אנשים שאמר להם להתגרש או הלכות לא נכונות. ומעילה בכספים וכן יש שמועות שהתנהג בחוסר צניעות. אבל איני יודע אם גם בזמן הקידושין זה היה כן או רק לאחר מכן גבר עליו יצרו למרות שסביר להניח שגם אז היה ברשעו.
בקיצור השאלה אם בזמן הקידושין הוא לא היה ידוע כאדם רשע וגם לאחר מכן שהתגלה רשעו אין ידוע בודאות ממתי היה כך
האם צריך לעשות קידושין מחדש וכן כתובה ושבע ברכות?

תשובה:

שלום רב,

ברור שלא. ראשית, האם היום כבודו יודע את הדברים שבגינו היום לדבריו הוא פסול לעדות משני עדים? או משמועות כאלה ואחרות שאין להם תוקף הלכתי?! מלבד האיסור של לשון הרע. עד שלא תדע את הדברים מפי שני עדים שראו ושמעו וכד', ולא שמועות זה גם איסור הוצאת שם רע.

לייעץ לאנשים שבאו להתייעץ איתו עצות שלדעתך אינם נכונות זה ודאי אסור, אבל האם בגלל זה אתה סבור שהוא פסול לעדות?! בפסוק כתוב ולפני עיור לא תתן מכשול ויראת מאלקיך אני ה'. ומסביר רש"י במקום שאסור להשיא לאדם עיצה שאינה הוגנת כלפיו. אבל מדגיש רש"י שבגלל זה הפסוק מסיים אני ה' משום שרק בורא עולם יודע האם אכן הוא התכוון להשיא לו עיצה שאינה הוגנת. אז כיצד אתה יכול לשפוט? גם הנקודה שציינת שהוא נוהג בחוסר צניעות, איני יודע למה אתה מתכוון, אבל לא כל אדם שמודגר בהגדרה הזו, הוא פסול לעדות. ואפילו אם זה מעיד על חוסר ביראת שמים, עדיין אינו נפסל לעדות בגלל זה.

מעבר לכך, יש לדעת שגם אם אכן יש דברים בגו, כידוע שיטת התומים בסי' פז שעד נפסל רק משעה שהעידו עליו בביה"ד. וגם אם הוא נפסל משעה שעבר עבירה, ודאי צריכים להעיד עליו בביה"ד שהוא נפסל, ועדות זו חייבת כמובן להיות בפניו. ואינו דומה כלל שמי שהוא יודע כמחלל שבת וכד', במקרה זה ברור שצריכים להעיד בפניו ואז הוא יפסל לעדות. משעה שאנו יודעים שהוא עבר עבירה הפסולת אותו לעדות.

נקודה נוספת הראויה לציון, אדם נולד הוא ודאי נולד עם חזקת כשרות. כל עוד שלא נדע שהוא פסול, הרי הוא בחזקתו. ואגב, ראה בשו"ת משנת רבי אהרן ח"ב סי' מט שהוכיח שחזקה זו טובה יותר מרוב. כלומר, למרות שזוהי חזקה, כאשר יש רוב כנגדו אינו נפסל ועדיין הוא עומד בחזקתו. (כעין זה גם בחידושי רבי שמעון כתובות סי' יד). א"כ ודאי שאם אין לך ודאות ממתי הוא נפסל הרי הוא עומד בחזקתו ואין כל טעם אפילו להחמיר ולעשות שוב פעם קידושין.

נוסיף, כידוע לדעת החת"ס (שו"ת אבה"ע סי' ק') גם כאשר יש עדים פסולים, מעיקר הדין הקידושין מתקיימים ע"י שאר הציבור הכשר שנכח במקום למרות שלא ראו ממש את נתינת הטבעת. ורבים הביאו את דבריו להלכה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל