מתנות לאביונים – לחץ כאן

התחתן ובטוח היה שהיה כהן אחרי גירוש התגלה לו שאינו כהן

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: איש שהיה מוחזק ככהן והתחתן ככהן, לא שהאשה התנה בפירוש שרק רוצה להתחתן עם כהן, אלא רצה אותו וגם שמחה להתחתן עם כהן. ורחמנא ליצלן, לא עלתה השידוך יפה מסיבות שונות אחרי שנים, ואחרי גירושים האיש בדק טוב עם משפחתו ואימו גילתה לו מידע שלא נחשב ככהן, והלך אצל בי"ד ופסלוהו מן כהונה משום מידע זו עם כל פרטיה.

הרי השאלה היא האם יש משהו לומר שקידושין הראשונים היו בטעות? ונ"מ לענין כתובה, ואם חלילה אם הייתה האשה מזנה תחתיו בעת עוד היו ביחד, ובקיצור האם הייתה אשת איש או היה קידושין קידושי טעות?

עוד נ"מ אם ירצו לחזור להיות ביחד, כיון שלא כהן אם היא לא הייתה עם איש אחר מותר, מ"מ האם חוששים ללעז שהרבה אנשים לא ידעו שלא היה כהן ויחשבו שעוד כהן ולכן לא יכול להחזירה? או כיון שפסק בין דין לית לן ביה מאומה ומותר?
אמר פעם האיש שחבל שריבו וקרא מה שקרא כאשר עוד חשב שהיה כהן שאמר שהיות הוא כהן אסור להחזיר גרושתו, ואמר זה כיון שסיפר שהיחס ביניהם היה דווקא טוב עבור זמן מה.

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום רב,

פשוט וברור שאין כאן אפילו סרך קידושי טעות. ראה קידושין מט,ב במשנה ובשו"ע אבה"ע סי' לח סעי' כד, שרק אם התנתה בפירוש ע"מ שאתה כהן, מועיל. אבל בקידשה סתם ברור שאין טענה כלל. ראה שם בפתחי תשובה שהביא מתשובת החת"ס שיש דברים שיש מקום לדון על קידושי טעות בלי להתנות אבל זה רק בדברים הרבה יותר דרמטיים. ולא במשהו שכאשר לא מתנים אין שום סיבה מיוחדת לומר שיש קפידא על כך. ולכן ברור ששאר השאלות אינן רלונטיות.

אני כמובן לא מתייחס לנקודה שבגינה ביה"ד הגיע למסקנה שאינו כהן. משום שאם אמת הוא שהאיש הוחזק ככהן, לא פשוט להורידו מחזקתו על סמך אמירה של האם. אבל אני לא קובע בזה כלום, שהרי איני יודע את הסיבות והפרטים.

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל