האם הרבנות יכולה לאלץ גבר לגרש אשתו?

שאלה:

שלום.
נשואים רק שנה, ללא ילדים, כספים או רכוש משותף. האם בעל אלכוהולוסיט, ובוגד (להכל יש הוכחות), שאינו מבצע יחסי אישות עם אישתו אך עם נשים אחרות כן, ואינו מפרנס וכל עול הבית נופל על האישה, האם כל אלו סיבות מוצדקות שהרבנות תכריח את הבעל לגירושים? נודע לי בדרכים עקיפות כי ינסה להזיק לי ולא כי מעוניין בשלום בית

תשובה:

שלום רב,

אם אלו הנתונים.. בסופו של דבר תקבלי גט. אלא שיש דינמיקה של התנהלות בבית הדין, לפעמים זה לוקח קצת זמן..

לעצם הדיון. כאשר אישה טוענת מאיס עלי באמתלא מבוררת, לדעת הרמב"ם ניתן לכפות את הבעל לתת גט. ושאר הראשונים חולקים עליו, והלכה למעשה לא כופין אותו. אבל בהחלט יכולים לחייב אותו לגרש. (כלומר, לא כופים אותו בכל ענייני כפיה, אבל אומרים לו לגרש). אמנם מדברי הרמ"א בסי' עז משמע שאפילו חיוב גט אין. אבל הפוסקים כבר הרחיבו בזה. ובפסקי דין רבניים כרך ז' עמוד 201 ואילך וכן בפד"ר משפטי שאול סי' יט הרחיב בזה הגרי"ש אלישיב והביא כמה מקורות שחיוב גט יש במקרה כזה. ולמעשה רוב בתי הדינים נוהגים כך היום.

לגבי הנושא של בעל שאינו זן ומפרנס את אשתו אם זה סיבה לכפיה או רק לכפיית מזונות זה גם נדון הראשונים ובאחרונים. בתוס' כתובות סג כבר הובא מחלוקת בין ר"ת ור' אליהו אם כופין אותו לזון. וראה עוד בסי' ע' סעי' ג' ובנושאי כלים שם. עי' עוד בשו"ת חתם סופר אבה"ע ח"א סי' קלא שדן בהרחבה בשאלה זו. והעלה שאם הבעל אינו זן אבל הוא יכול להשכיר עצמו ולפרנס ואינו עושה זאת, אפשר לכוף אותו לגרשה גם לדעות שאין כופין בכה"ג. לכן, אם אינו זן ואינו מפרנס ועוד מכור לשתיית אלהוכול שהוא דומה קצת לרועה זונות שמבזבז הונו ובשל כך אינו מפרנס (עי' סי' קנד), בהחלט יש מקום לדון אם הוא ראוי לכפיה בשל זה. ומ"מ ודאי שלחיוב גט יש מקום לדונו.

אבל צריכים לשים לב, מסיבות אלו אי אפשר לכוף או לחייב גט כאשר הוא אומר שמכאן ואילך הוא יתנהג כשורה יזון ויפרנס.. אא"כ ביה"ד מתרשם שטענת המאיס עלי בכל מקרה תהיה תקיפה. אבל כאמור, הרבה פעמים יש דינמיקה בבתי הדין, ולפעמים זה לוקח קצת זמן…

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל