כהן שנפצע בידו – האם נושא כפיו?

שאלה:

כהן שידו נקטעה, או שהוא נפצע בידו האם יכול לשאת כפיו?

תשובה:

שלום רב,

לגבי מי שנפצע בידו, מעיקר הדין מובא בשו"ע סי' קכח סעי' ל' שאינו נושא כפיו משום שהעם מסתכלים עליו ויש חשש שיסיחו דעתם. אולם בסעי' לא מבואר שאם מנהג המקום לשלשל את הטלית על הידיים, אין חשש של הסחת הדעת והוא יכול לשאת כפיו. לכן, היום שכך הוא המנהג אין חשש כזה ויכול לשאת את כפיו. לגבי מי שנקטעה ידו נחלקו הפוסקים, האם נשיאת כפים מעכבת או לא.

מקורות:

בספר לקט הקמח החדש בסי' קכח כתב:

כתב שו"ת הרדב״ז (ח"ו סי' ב' אלפים קיז) שכהן שנקטעה ידו לא ישא כפיו אף על פי שמכסה את פניו, משום דמכל מקום המום ניכר מתחת הטלית, ולא כתב הטעם משום שאינו יכול לישא את כפיו, ומשמע דהגבהת הידים אינה מעכבת, ע״ש, כבר העלה התורת חיים (שם ד"ה אבל מצאתי) דאין זה נגד הנודע ביהודה, דדווקא מי שיש לו ידים הגבהת ידיו מעכבת, אבל אינה מעכבת אצל מי שאין לו יד, ע״ש.

אולם בפרי מגדים (אשל אברהם ס"ק כא) מפורש דמי שנקטעה ידו אינו נושא את כפיו, משום דהגבהת הכפים מעכבת, ע״ש, וזה דלא כהתורת חיים.

גם הכתב סופר (סי' יג) כתב שהוא מן התורה, וזה תוכן דבריו: מכל מקום מה שכתב הנודע ביהודה דזקן שאינו יכול להגביה ידיו לא יעלה לדוכן, ודלא כשבות יעקב. בסידור בית מנוחה ([סידור ספרדי, ליוורנו] דיני איזה כהנים ראויים לנשיאות כפים סעי' ה) כתב, דכהן שנקטעה ידו פסול לנשיאת כפים, אפילו אם הוא דש בעירו, דפרישת הכפים מעכבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל