האם מותר לגלח אדם עם פיגור קשה בתער?

שאלה:

לרבנים שלום שאלתי לפני שבוע ולא קבלתי תשובה אני שואל שוב האם מותר לגלח בתער אדם מוגבל (פיגור קשה )שפטור ממצות והאם יש הבדל אם המגלח איש או אישה . תודה

תשובה:

שלום רב,

אסור לאיש לגלח בתער אדם עם פיגור קשה. לגבי אישה, גם ראוי שלא תעשה כן, ועדיף לגלחו במכונת גילוח.

מקורות:

אני מניח שאם המונח הוא פיגור קשה, הגדרתו ההלכתית היא: שוטה. כלומר, הוא עצמו פטור מהמצוות, לכן אילו הוא היה מגלח את עצמו בתער לא היינו צריכים למנוע ממנו משום שאינו עובר על איסור. אלא שכידוע באיסור זה נאמר איסור הן על המקיף והן על הניקף, כמבואר בסוגיה במכות כ,ב ב"מ י,ב ועוד. א"כ יש איסור גם על המגלח עצמו. ואיסור זה לוקים עליו, ראה בנזיר נז,ב מחלוקת בגמרא בענין. והלכה כרב הונא שלוקים על כך, ראה ברא"ש מכות פ"ג סי' ב', וכך נפסק ברמב"ם עבודה זרה פי"ב ה"א, ובטור ושו"ע יו"ד סי' קפא. אלא שבמקרה שהמקיף הוא אינו מצווה כגון אישה האם היא יכולה להקיף קטן שגם הוא אינו מצווה, זה מחלוקת ראשונים, לדעת הרא"ש היא יכולה לכתחילה להקיף את הקטן וראה שם בבית יוסף, ולדעת הרמב"ם והראב"ד היא אסורה להקיף מדרבנן. השו"ע שם הביא את שני הדעות. וראה שם בבית מאיר שדן בשאלה מדוע אין איסור על האישה מצד איסור ספיה לקטן, וכך גם לשוטה כידוע יש איסור ספיה. ומ"מ ברור שם שאיסור ספיה לא שייך במקיף עיי"ש.

לכן, לאיש ודאי אסור להקיף שוטה. ולאישה זה מחלוקת, ומסיבה זו ודאי עדיף שתעשה זאת עם מכונת גילוח ולא בתער.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל