תרומות – לחץ כאן

יום טוב שני של גלויות באילת

שאלה:

האם באילת הדינים שונים בקשר לחג ? האם מותר לעשות מלאכה ביום שלישי באילת ?

תשובה:

שלום רב.

יש הסוברים שדין אילת כדין ארץ ישראל לענין יום טוב שני, ויש הסוברים שדינה כדין חוץ לארץ, והכרעת גדולי הפוסקים שיש לנהוג בה כחומרי שני המקומות, מצד אחד להניח תפילין, ומצד שני, להמנע מעשיית מלאכה.

מקורות:

ר’ בספר יום טוב שני כהלכתו פרק י”ח סעיף ו’ שהביא את כל דעות הפוסקים בזה באריכות, והביא שדעת הגרש”ז אוירבך והגרי”ש אלישיב זצ”ל היא שיש לעיר אילת דין ספק אם נכבשה על ידי הולכי מצרים או לא ולפיכך יש לנהוג בה כחומרי שני המקומות. ור’ עוד באריכות בתשובות עטרת פז יו”ד סימן ו’ שהביא דעות פוסקים רבים הסוברים שאין צריך לנהוג יום טוב שני באילת כלל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל