לתרומות לחץ כאן

הכנת קפה בשבת / משחקים שונים בשבת

שאלה:

פתקא טבא כבוד הרב
רציתי לשאול,
1. האם בשבת אפשר למזוג מים חמים ישירות מן המיחם לכוס שיש בה סוכר ונס קפה? או לחלופין קפה שחור?
2. כמו כן האם מותר לשפוך מים חמים על סילאן?
3. האם מותר לפתוח בשבת קפסולה של עדשות מגע לעיניים?
4. האם בשבת מותר לשחק בלגו? כדור? פאזל? פלסטלינה? בועות סבון לילדים? כלי ניגון מפלסטיק לילדים, כמו תוף מרים, מפוחית, וכו?
5.האם בחג מותר לברור?
תודה רבה על הכל

תשובה:

שלום וברכה

  1. אף שהקפה הנמס והסוכר כבר מבושלים ויש לנו כלל שאין בישול אחר בישול בדבר מוצק, אסור לשפוך מים ישירות מהמיחם על קפה או סוכר, משום שהם נמסים ונחלקו הדעות בדבר שהיה מוצק ונעשה נמס, האם יש לו דין של מוצק או של יבש לענין ההלכה שאין בישול אחר בישול, וההכרעה להחמיר [ראה שערי תשובה בסי' שיח], וראה עוד כאן בענין הכנת קפה בשבת, שחור ונמס.
  2. כנ"ל.
  3. יש להקל, רק להזהר שלא לקרוע על אותיות.
  4. בנוגע למשחקי הרכבה כמו לגו, יש דעות חלוקות: מעיקר הדין נראה שכיון שהם עשויים לפירוק מידי אין בכך כל איסור, וזאת על פי מה שכתב בשו”ע הרב סי’ שיג סעי’ כא לגבי כלי שעשוי לפירוק באותו יום. טעם נוסף נראה לומר בזה לקולא, שכן אבני המשחק כל אחד מהם הוא כלי בפני עצמו שדרך השימוש בו הוא לצורך הרכבה, כך שההרכבה אינה נחשבת בנין הכלי אלא שימוש בו [כך שגם לדעת החזון איש בסי’ נ ס”ק ט החולק על השולחן ערוך הרב נראה להקל בנידון דידן], וכן הוראת רבים מפוסקי זמנינו. אולם, בס’ ארחות שבת עמ’ רפח הביאו בשם הגרי”ש אלישיב שהחמיר בזה בדבר שיש בו הרכבה מהודקת.

משחקי כדור למנהג בני אשכנז מותרים במקומות מרוצפים ותחת קורת גג אבל לא על דשא או אדמה, ולדעת בני ספרד הדבר חמור יותר ויש בזה חשש מוקצה וכן חשש הגרב”צ אבא שאול, ויש המקילים בכדורים של זמנינו אף לספרדים כיון שהם מיוצרים בתעשיה בפני עצמה ויש להם שם כלי, וכן דעת הגרי”ש אלישיב.

פאזל אסור, כיון שבעצם יוצרים תמונה והחלקים נאחזים זה בזה, ויש בזה איסור כותב.

ילד יכול לעשות בועות סבון, אבל מבוגר ימנע. בפוסקים הובאו שני נימוקים מדוע אין חשש נולד בבועות הסבון, יש שכתבו שהוא דבר שאינו מתקיים, ראה קצות השלחן סי’ קמו הערה לב וציץ אליעזר ח”ו סי’ לד, ויש שנימקו גם שאין כוונה לכך, ועפ”ז כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק טז סעי’ לא בשם הגרש”ז אויערבך שאין למנוע את הילדים מחמת הסברא הראשונה, אבל אין לומר להם לעשות זאת. בקובץ מבית לוי ח”ו עמ’ מד הורה למנוע גם ילדים שהגיעו לגיל חינוך.

פלסטלינה ודאי אסור משום בונה.

כלי הנגינה ודאי אסורים בשבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל