ברית בבוקר בציבור מצומצם או אחה"צ ברוב עם

שאלה:

1. האם עדיף לעשות ברית מילה בבוקר בבית הכנסת במניין מצומצם או בצהריים באולם ברוב עם?

2. מתי יש לערוך את הסעודה?
3. חייב בשר?
4. במידה ונקיים את הסעודה אחר הצהריים, האם אורחים יסכימו להגיע לסעודה ללא ברית???

תשובה:

שלום רב.

א. בנוגע לשמחת ברית מילה יש שני ענינים: זריזין מקדימין למצוות, ענין שמחמתו יש להקדים את עריכת הברית ככל האפשר. ברוב עם הדרת מלך, ענין שמטבע הדברים מחייב את עריכת הברית לשעות הצהריים, אז מתאפשר ליותר אנשים להשתתף בשמחה. מנהג בני אשכנז להקדים ולקיים את הענין הראשון בהידור אף שעל ידי כך הברית נערכת במסגרת מצומצמת יותר, ואילו מנהג בני ספרד לקיימה ברוב עם בשעות הצהריים. אכן, יש מגדולי הספרדים שהורו שאין לדחות את הברית לאחר חצות היום אלא אם כן לא ניתן לקיימה קודם לכן במנין עשרה.

ב. כנ"ל.

ג. יש בהחלט ענין לאכול בשר בסעודה.

ד. שאלה זו יש להפנות לאורחים….

מקורות:

א. בטור ושו”ע סי’ רסב כתבו להזדרז ולקיים מצוה זו בסמוך להנץ החמה, וראה שו”ת שבות יעקב ח”א סי’ ל שקרא תגר על אלו המאחרים את שמחת הברית לשעות הצהריים שמפסידים בכך את הענין של זריזין מקדימין למצוות, וכ”כ בשו”ת נודע ביהודה מהדו”ת יו”ד סי’ קסו, והאריך בזה בשדי חמד כללים מערכת ז סי’ ג.  ובס’ וזאת בריתי הביא מכמה פוסקים שלימדו זכות על אלו המאחרים את שמחת הברית, שעל ידי כך מקיימים אותה ברוב עם, אולם, בשו”ת יביע אומר ח”ד יו”ד סי’ יח כתב שאין להתיר על ידי כך לאחר את שמחת הברית אלא עד חצות היום, אבל לאחר חצות אין לדחותה אא”כ לא ניתן לקיימה קודם לכן בעשרה.

ג. ראה מג”א סי’ רמט ס”ק ו, שסעודה זו נעשית בבשר ויין משום שמחה, וראה ס’ אבן ישראל אות יד מכמה אחרונים שבדיעבד די בבשר עוף או דגים. ומ”מ יש להקפיד על כך שהרי מטעם זה התירו אכילת בשר בשמחת ברית אף בתשעת הימים.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל