לתרומות לחץ כאן

נעלי בד נוחות ביום כיפור / מוקצה בכלי שיש אוסרים להשתמש בו בשבת / סבון בשבת

שאלה:

שלום לרבנים למה בגד עור מותר ביום הכיפורים רק נעלים אסור? 2 בספר שלמי יהודה בשם רב אלישיב סיפולוקס מותר לטלטלו אעפ שלדעתו אסור לעשות סודה בשבת וטעמו כיון שיש מתירים לא מוקצה ואני שואל שאם לדעת הרב אסור מה שיך בגלל מתירים להתיר לטלטל עם לשיטתו אסור? מה סברת המתירים להשתמשמ בסבון הרי לכאורה יש בזה ממחק? תודה?

תשובה:

שלום וברכה

הנושא אינו מצד צער בעלי חיים או משהו כזה… אלא שדרך האבל או השב בתשובה ללכת יחף ללא מנעלים לרגליו, זה לא קשור למעיל עור… ואיסור זה נאמר דוקא לגבי נעל של ממש העשוי מעור, ולא נעלי בד או גרביים שאינם נותנים את אותו אפקט. משום כך יש אגב שנהגו חומרא בעצמם, שלא ללכת בנעלי בד נוחות, וכן הורה הגר”נ קרליץ, וראה הלכות חג בחג ימים נוראים עמ’ שסט שכן הורה הגרי”ש אלישיב. ויש כמו החזון איש ותלמידיו, שאינם הולכים עם נעליים כלל, גם לא קרוקס וכדומה, אלא בגרביים לבד.

דין מוקצה אינו תלוי בגדרי האיסור להשתמש, אלא ענינו שמחמת האיסור להשתמש אדם מקצה זאת מדעתו. אבל אם בפועל אדם לא מקצה מדעתו, כי יש שישתמשו בזה, הכלי אינו מוקצה. אמנם יש לדון בזה מטעם אחר, שכן הכלל במוקצה תמיד שהוא שהדבר נקבע לפי דעת הבעלים, ואם כן כאשר הבעלים מקפיד שלא להשתמש מן הדין שיעשה מוקצה. וכנראה שסבר הגרי"ש אלישיב, שדין זה נאמר רק כשיש ענין של הגדרה על מהות הדבר, כמו מטלוניות של בד שההגדרה של הבעלים קובעת אם בגד או אשפה, אבל בדבר שלכל הדעות הוא כלי, רק שהבעלים אינו משתמש בו, אין לדעתו כל משמעות לגבי מי שכן משתמש בו.

השימוש בסבון מותר רק בסבון נוזלי שבו אין ממחק, ואגב גם בזה החמיר האגרות משה וסבר שצריך לדללו עד שיהיה נוזלי ממש, ומשום שחש שגם במירקם הנוזלי של הסבון יש עדיין ענין של ממחק. סבון מוקשה אסור לכל הדעות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל