לתרומות לחץ כאן

שינה בסוכה לאדם הנמצא עם אשתו במלון

שאלה:

אני אמור להיות בסוכות בבית מלון, האם חובה עלי לישון בסוכה או משום שלום בית, אפשר להימנע?

תשובה:

שלום וברכה

לא הבנתי את הקשר לנושא של שלום בית… באופן כללי המנהג הוא לישון בסוכה גם כאשר אשתו טהורה, וכדעת הגר"א בענין זה, אף שהמיקל בזה כאשר הדבר כרוך בצער יש לו על מה לסמוך. שכך כתב הרמ"א בסי' תרלט סעי' ב:

ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה, שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות, י"א משום צנה, דיש צער לישן במקומות הקרים (מרדכי פ' הישן); ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו, איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו, שאין לו סוכה מיוחדת, פטור; וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה, אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת.

ובמשנה ברורה שם ס"ק יח כתב:

ובביאור הגר"א חולק ע"ז דלא מיפטר משום זה וגם במ"א מסיק דמשום זה לא מיפטר ולימד זכות אחר על העולם משום דהו"ל מצטער כשאין יכול לישן שם עם אשתו והנה לפי טעם זה אם אין מצטער כגון שאין אצלו זמן עונה עכשיו אין לו לפטור עצמו מן השינה. ומשמע מכמה אחרונים דמאן דא"א לו לישן עם אשתו בסוכה דאין לו סוכה מיוחדת לא יבטל זמן עונה וליל טבילה ואין לחייבו לאחר שנזדווג עם אשתו שיחזור לסוכתו אלא ישן בביתו עד עמוד השחר.

לכן לדעתי אין מקום להקל בדבר, יש לבקש סוכה פרטית וכדומה, או למצוא זמן אחר לשהייה במלון.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל